Jongeren winnen klimaatgeding in Montana (VS)

Een rechter in de Amerikaanse staat Montana heeft een wet ongrondwettelijk (het gaat om de grondwet van de staat) verklaard die het lokale bestuur verbiedt rekening te houden met de gevolgen van de uitstoot van broeikasgassen op het klimaat bij het al dan niet verlenen van vergunningen aan fossiele bedrijven. Het geding was aangespannen door een stel jongeren die eisten dat de staat hen hun recht op een gezond leven en een schoon milieu zou ontzeggen door vergunningen te verlenen aan de olie- en gassector. Daarmee is de gewraakte (staats)wet van de baan. Lees verder