Zaken die niemand toebehoren zouden ‘gemeenschapsbezit’ moeten worden.

Klimaatkantelpunten

De klimaatkantelpunten moeten ook gemeenschapsbezit worden, vinden Rockström et. al  (afb: David Armstrong McKay et. al.)

We zijn in het Antropoceen aanbeland. Daarin zullen we, schrijft een groep wetenschappers rond Johan Rockström van het klimaatinstituut in Potsdam (D), de zaken fundamenteel anders moeten regelen. Zaken die niemand toebehoren maar die wezenlijk zijn voor het voortbestaan van de mensheid op aarde zullen we ‘gemeenschapsbezit’ moeten maken. Ze stellen een nieuw raamwerk voor om niet alleen stukken van de wereld die ‘wereldbezit’ zijn zoals Antarctica en de oceanen tot ‘gemeenschapsbezit’ te verklaren maar ook cruciale, biofysische systemen die de toestand op aarde reguleren zoals de permafrost te laten ressorteren onder een planetair gemeenschapsbeheer.
Dat nieuwe raamwerk zou de biofysische systemen moeten beheren waarvan de wereld (en dus ook de mensheid) afhankelijk is. Volgens de opstellers is zo’n wereldraamwerk er al, maar die is louter geografisch. Het nieuwe gemeenschapsbezit zou meer moeten omvatten. Dat vereist een fundamentele verschuiving van de aandacht die uitsluitend gericht is op het beheer van gedeelde hulpbronnen buiten de nationale jurisdictie, naar een focus die kritische functies van het aardsysteem veiligstelt ongeacht de nationale grenzen.

Rockström c.s. stellen een nieuw raamwerk waatote ook kritische biofysische systemen behoren, de zogeheten ‘kantelpunten’, die de veerkracht en de toestand op aarde reguleren en daarmee de leefbaarheid (voor de mens? as). Dat nieuwe gemeenschapsbeheer zou alomvattende rentmeesterschapsverplichtingen moeten formuleren en uitvoeren via het beheer van het aardse systeem, dat gericht is op het herstellen en versterken van de veerkracht van de aarde en van de rechtvaardigheid, zo laten de wetenschappers weten.

Verenigde Naties

De Algemene Vergadering van de VN zou in het begin de overkoepelende beheerder van het planetaire gemeenschapsbeheer kunnen vormen, denken de opstellers, maar er zal uiteindelijk een soort wereldparlement moeten komen dat beter de wereldbevolking weerspiegelt dan de AV van de VN. Dat klinkt aardig en weldoordacht, maar de vraag of zo’n plan levensvatbaar is hoe uitvoerbaar zo’n plan is in een wereld die niet bepaald naar eenheid neigt.

Bron: bdw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *