Energiebesparing is beste weg om broeikasuitstoot te verminderen

Energiebesparing loont

Het kijken naar de vraagkant bij energie (energiebesparing) levert veel meer op dan een beleid dat zich louter richt op broeikasgasvermindering (afb: IIASA)

Een groep wetenschappers verzameld in EDITS onder auspiciën van het internationale instituut voor toegepaste systeemanalyse (IIASA) stelt dat het verleggen van de aandacht van hoe de energie opgewekt wordt naar hoe die verbruikt wordt een veel effectievere wijze oplevert om de broeikasgasuitstoot te verminderen. Energiebesparing spaart niet alleen geld, maar vermindert direct de broeikasgasuitstoot en zou ook nog eens het welbevinden van de verbruikers bevorderen, stellen de wetenschappers.
Momenteel worden er grote delen van Europa zoals in Frankrijk en Spanje midden in de winter temperaturen van (ver) boven de 25°C bereikt. Dat belooft wat voor de komende zomer. Ondertussen slaagt de mensheid er maar steeds niet in de broeikasgasuitstoot te verminderen. We hebben wel wat anders aan ons hoofd met oorlogen in, onder meer, Palestina en Oekraïne/Rusland, zo lijkt het.
De prijzen van (fossiele) energie, waar de wereld voornamelijk nog uit put, fluctueren heftig en we weten niet hoe gauw we nieuwe installaties voor vloeibaar aardgas moeten aanleggen om de ‘leveringszekerheid’ niet in gevaar te brengen. Daarnaast zullen ook de stroomnetten stevig moeten worden uitgebreid op weg naar een ‘duurzame’ (=elektrische) toekomst.
Bij hoge energieprijzen krijgen burgers nog wel eens goede raad van de overheid om energie te besparen, maar als de prijzen dalen dan verslapt die aandacht. Dat vinden de EDITS-wetenschappers vreemd aangezien energiebesparing de energierekening van burgers en bedrijven verlaagt, broeikasgasemissies vermindert en de luchtkwaliteit verbetert, betogen ze. Ze hebben het ook over de uitbreiding van de werkgelegenheid, maar dat moeten ze mij (=as) nog maar eens uitleggen.
De wetenschappers zijn ervan overtuigd dat gerichte energiebesparingcampagnes kunnen leiden tot een aanzienlijk vermindering van het energieverbruik in 2050, terwijl die het meteen makkelijker maakt om de uitstootdoelen in 2050 (per saldo nuluitstoot) te halen. Een bijkomend voordeel is dat het stroomnet minder fors hoeft te worden uitgebreid. Volgens hen zou dat lage energieverbruik een groter welbevinden opleveren, terwijl daarmee ook de behoefte aan grondstoffen wordt verminderd.

Talrijke manieren

“Er zijn talrijke manieren om het energieverbruik drastisch te verminderen, terwijl ons leven, de kwaliteit van de steden en ons sociale welbevinden er op vooruitgaan”, zegt IIASA-onderzoeker Charlie Wilson. “Onze analyse toont dat dit de eerste en beste strategie is om de klimaatverandering te bestrijden.” Het rapport noemt maatschappelijke en technische transformaties die aan de basis zouden kunnen staan van een nieuwe manier van leven om zo een, wat de opstellers noemen, moderne, rechtvaardiger en nettonulwereld te bereiken.

“Als je de individuele aanpassingen centraal in de oplossing stelt om het energieverbruik drastisch te verlagen, betekent dat niet dat de je de verantwoordelijkheden verlegd”, zegt medeopsteller Benigna Boza-Kiss. “Integendeel. Je zult mensen moet aanmoedigen door ze toegang te geven tot de juiste infrastructuur, technologie en campagnes. Er zullen in de ontwikkelingslanden vele, nieuwe steden worden gebouwd. Dat biedt grote mogelijkheden om onduurzame praktijken te mijden.”
De voordelen van de vraagkantbenadering zijn volgens de opstellers veelbelovend. Volgens het zesde rapport van het VN-klimaatforum kan het verminderen van de behoeftes aan energie de broeikasgasuitstoot verminderen in sectoren als de bouw, het vervoer, de detailhandel en industrie de energievraag in 2050 wel met 40% tot 70% verminderen, terwijl mensen zich beter voelen en de diensten er niet onder lijden. “De tijd is rijp voor een nieuw ‘front’ in de klimaatstrijd”, zegt hoofdauteur Masahiro Sugiyama van de universiteit van Tokio.

Bron: idw-online.de

Artikel in Joule

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *