Autofabrikanten tekenen op COP26 akkoord over nulemissie

AutogekteAuto’s zijn voor een belangrijk deel schuld aan de klimaatcrisis. Wereldwijd leeft het waanidee dat elektrisch aangedreven voertuigen een (deel)oplossing is voor de klimaatcrisis. Ook elektrische auto’s zijn slecht voor de aarde en de mensheid vanwege, onder veel meer, de gigantische energieverspilling door deze machines. Autofabrikanten trachten hun hachje te redden door te zeggen te streven naar nulemisssies. Tijdens de COP 26 in Glasgow hebben zes automakers een nogal slap akkoord getekend De zes zijngoed voor 20% van de autoproductie in 2020 (78 miljoen auto’s). Het gebruik van auto’s zou sterk moeten worden teruggedrongen, maar geen politicus zal zich daar sterk voor maken, zelfs geen groene. De Koe is en blijft heilig.
Autofabrikanten zijn al jaren bezig zich schrap te zetten tegen strengere klimaatmaatregelen. Ook op de klimaatconferentie tonen ze weinig bereidheid mee te helpen aan de strijd tegen klimaatontwrichting. Toch zullen ze daar niet aan ontkomen, aangezien vermindering van de broeikasgassen een van de belangrijkste pijlers is onder het klimaatbeleid voor de nabije toekomst (naast afscheid van kolen, de bescherming van bossen, en financiële steun voor de minder rijke landen).
Woensdag 10 november is ter gelegenheid van de transportdag tijdens de COP26 een overeenkomst getekend tussen een coalitie van staten, autofabrikanten, wagenparkbeheerders, steden en regio’s. Die is achter ver verwijderd van de aanvankelijk ambitie en keurt vooral beslissingen goed die vaak al genomen waren; beslissingen die tekortschieten en een gering effect hebben.
De ondertekenaars zeggen er naar te streven dat in 2040 alle nieuwe personen- en bedrijfswagens een nulemissie hebben (?). Dat geldt voor de hele wereld. Voor de belangrijkste markten zou dat 2035 moeten zijn. Het slappe akkoord is dan nog eens door maar zes fabrikanten getekend: naast BYD (China) zijn dat GM, Ford, Mercedes-Benz, Volvo en Jaguar Land Rover. 32 landen hebben het akkoord medeondertekend, maar China en de VS behoren daar niet toe, net zo min als Duitsland, Japan, Zuid-Korea, Spanje en Frankrijk.

EU ontbreekt

De enige auto-grootmachten die het akkoord ondertekenden zijn het VK, India, Mexico, Turkije en Zweden. De EU wil de verbrandingsmotor vanaf 2035 verbieden, maar heeft het akkoord niet medeondertekend. Tien EU-lidstaten waren voor (waaronder Nederland, Polen en Denemarken). De ondertekening zal echter moeten wachten tot het parlement in elk EU-land toestemming geeft.
De overeenkomst is is zoals gezegd zwak, aangezien die vooral eerder gedane toezeggingen bevestigt. De ondertekenende fabrikanten hadden al voornemens uitgesproken om volledig elektrisch te gaan: Ford in 2040, GM in 2035, Mercedes en Volvo in 2030 en JLR in 2025. Ondertekenende landen en regio’s zoals het Verenigd Koninkrijk, Californië, Canada en Quebec hadden al beloofd fossiel vaarwel te zeggen met als opmerkelijke klap op de vuurpijl Noorwegen, dat al had besloten de verbrandingsmotor in 2025 te bannen.

Bron: le Monde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *