‘Groene brandstof’ bestaat niet

Haru Oni

Haru Oni in Zuid-Chili (afb: haruoni.com)

Autoland Duitsland ging dwars voor de uitfasering van de fossiele auto in de EU in 2035 liggen. Niet alleen elektrische auto’s maar ook voertuigen die rijden op ‘groene brandstof’ (ook wel e-fuel genoemd) die geproduceerd wordt van kooldioxide en waterstof met behulp van duurzame energie zou mogelijk moeten zijn. Het lijkt er op dat de ‘Europa’ bakzeil heeft gehaald, maar ‘groene brandstof’ is allesbehalve duurzaam, duur en nauwelijks voorhanden.
Het maken van de synthetische brandstoffen is volgens veel deskundigen energieverspillend, duur, vervuilend en ook de luchtvaart heeft daar zijn oog op laten vallen. Bovendien gebeurt de productie ervan nog maar mondjesmaat.
Voor de productie van ‘groene brandstof’ gebruik je CO2 uit de atmosfeer (maar ook andere bronnen zijn denkbaar) en waterstof die je met verlies van veel energie uit water elektrolyseert. Het product lijkt scheikundig gezien op diesel. Of ook biobrandstoffen tot die categorie wordt gerekend is (mij=as) niet bekend.
Nogal wat autofabrikanten hebben hun kaarten ingezet op ‘groene brandstof’. Zo heeft Porsche geïnvesteerd in een project in Chili waar Haru Oni dat ‘groene’ brandstof wil produceren op bescheiden schaal (130 000 l/j) met de wind als energieleverancier. Porsche wil die brandstof gebruiken voor demonstraties en wedstrijden.
Ook BMW en Volkswagen (eigenaar van Porsche en Audi) zijn geïnteresseerd. De Californische onderneming Prometheus (de naam van de titaan die de mens het vuur bezorgde) zou met hulp van BMW en het Deens scheepvaartbedrijf Maersk een methode ontwikkeld hebben die de synthese een stuk minder duur en energieverslindend zou hebben gemaakt, maar waarschijnlijk vergelijken ze die dan met het aloude Fischer/Tropschproces waarbij steenkool de koolstofbron was.

Zeer slecht

Milieuorganisaties hebben geen goed woord over voor die synthetische brandstoffen. Hun rendement zou zeer slecht zijn. Je hebt een hoop elektriciteit om ze te produceren waarbij je veel ‘kracht’ nodig hebt om waterstof ‘los te weken’ uit water. Bovendien is de capaciteit om ze te produceren er momenteel niet.

Zelfs als je zou kunnen zeggen dat ‘groene brandstof’ klimaatneutraal is dan blijft die nog steeds een brandstof, stelt Transport & Environment, die naast kooldioxide ook andere ongewenste stoffen vormt zoals stikstofoxiden en fijnstof. Volgens die organisatie vormen de synthetische brandstoffen het paard van Troje om zo de productie van ‘verbranders’ te kunnen voortzetten. “Groene’ brandstoffen zijn duur en zouden maar 2% van de behoefte kunnen dekken, stelt T & E. Wat meer is: ze dienen geen enkel klimaatdoel, alleen de bekrompen doelen van een bekrompen sector (de autoindustrie).

Bron: Futura-Sciences

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *