India verliest meer bos dan gevreesd door veranderd klimaat

Verlies bosareaal in India

Links de verdeling vanhet bos in India, rechts waar de grootste verliezen voorkwamen tussen 2001 en 2018 (hoe donkerder hoe meer) (afb: univ. van Reading)

Onderzoek naar het verband tussen bosverlies, regenval en temperatuurontwikkeling in India heeft duidelijk gemaakt dat de klimaatverandering zou hebben kunnen bijgedragen aan het grote bosverlies in de laatste twee decennia. Dat resultaat weerspreekt de officiële lezing van de Indiase overheid dat dat verlies klein zou zijn. De komende jaren zou het verlies aan bos in dat land nog wel eens een groter probleem kunnen zijn dan voorzien, waarschuwen de onderzoeksters.
Deze studie is de eerste grootschalige in deze opzet en is uitgevoerd door onderzoekers van, onder meer, de universiteit van Reading (VK) zou dat grote verlies door klimaatverandering aannemelijk hebben gemaakt. Dat komt bovenop het verlies van bos door de uitbreiding van het landbouwareaal voor een nog steeds snel groeiende bevolking.
“India verloor de laatste decennia veel bos door uitbreiding van landbouwgebieden bij een groeiende bevolking”, zegt Alice Haughan. “Terwijl de bijdrage van landgebruik voor de bossen uitgebreid is onderzocht is er weinig aandacht geweest voor de gevolgen van klimaatverandering. De snelle veranderingen zouden er voor kunnen zorgen dat die verliezen de komende decennia veel erger zullen zijn dan al gevreesd, aangezien ontbossing maar een deel van het probleem is. De grote achteruitgang heeft ook effect op de biodiversiteit, aangezien India mikt op verbonden bossen voor het natuurbehoud.”

De onderzoeksters keken naar het verlies van bos tussen 2001 en 2018 waarover weinig gegevens beschikbaar zijn. Het verlies dat ze met een nieuwe techniek berekenden bleek sterk plaatsafhankelijk. De verliezen waren het grootst in die gebieden waar de klimaatverandering het snelst verliep. Vooral de vermindering van de neerslag eiste haar tol, terwijl, vreemd genoeg ook dalende temperaturen een negatieve rol speelden.

Minder neerslag

Haughan: “In de tropische en subtropische gebieden is neerslag eerder dan de temperatuur de belangrijkste factor in het bosverlies, anders dan veel temperatuuronderzoek zou aangeven.” Volgens de onderzoeksters is het onderzoek tot nu toe te veel gericht geweest op de jaarlijkse veranderingen in het Indiase klimaat. Dat zou de grote veranderingen in temperaturen en neerslag in de seizoenen, zoals het moessonseizoen, hebben gemaskeerd.

India staat wat bosareaal betreft in de top 10 van de wereld. (Sub)tropische bossen beslaan eenvijfde van India. Het land is ook een van de meeste biodiverse landen in de wereld, waar zich 8% van de wereldbiodiversiteit bevindt. Het land zou een thuis zijn van 47 000 plantensoorten en 89 000 diersoorten.

Bron: Science Daily

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *