Klimaatverandering vermindert ‘opbrengst’ tropische regenwouden

Bioomstabiliteit en kooldioxideopname in Midden-Amerika

De bioomstabilitiet (verticaal) en kooldioxideopname tussen 2071 en 2100 ten opzichte van referentieperiode 1985-2014 berekend in vier (bivariabele) scenario’s (afb: Baumbach et. al)

Tropische regenwouden verlenen de mensheid vele, onbetaalde, diensten, zoals het opnemen van kooldioxide en daarmee als klimaatregelaar en het voortbrengen van zuurstof (als het goed functioneert, tenminste). Onderzoekers in Duitsland hebben een zitten cijferen en komen tot een negatieve balans van honderden miljarden euro’s (tot zo’n 300 miljard) per jaar tot aan het eind van deze eeuw (en hoogstwaarschijnlijk ook verder) door de invloed van de klimaatverandering op die warme bossen in Midden-Amerika.
Die tropische regenwouden houden niet alleen de aardopwarming tegen maar huisvesten ook ander leven en de aardopwarming verkleint die diensten aan de wereld in, afhankelijk van het scenario, 24% tot 62% van de geanalyseerde regenwouden in Midden-Amerika. Die schade die daarvan het gevolg is zou tussen de 50 en 300 miljard euro per jaar bedragen, schatten de onderzoekers. “Tot nu toe waren er geen analyses van de kimaatgevolgen op de leverprestaties van van het woudecosysteem in Zuid-Amerika en de economische gevolgen”, zegt bosonderzoeker Lukas Baumbach van de universiteit van Freiburg (D).
Die negatieve effecten zouden zich vooral voordoen in de Zuid-Amerikaanse bossen in drogere en hogergelegen gebieden. Voor in landen met een laag bruto-binnenlandsproduct (bbp) zou dat volgens de onderzoekers tot verliezen kunnen leiden tot ruim drie keer het bbp. Baumbach: “Interessant is dat in de meeste scenario’s de kosten van verminderde habitatvoorziening groter waren dan de kosten van verminderde koolstofopslag of klimaatregulering.”

Met de becijfering stellen de onderzoekers een eerste schatting te hebben gegeven van de economische effecten van de klimaatverandering in Zuid-Amerika. Ook stellen ze dat de regenwouden ook nog andere ‘diensten’ leveren dan klimaatregulering.

Bron: idw-online.de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *