Klimaatverandering vermindert ‘opbrengst’ tropische regenwouden

Bioomstabiliteit en kooldioxideopname in Midden-Amerika

De bioomstabilitiet (verticaal) en kooldioxideopname tussen 2071 en 2100 ten opzichte van referentieperiode 1985-2014 berekend in vier (bivariabele) scenario’s (afb: Baumbach et. al)

Tropische regenwouden verlenen de mensheid vele, onbetaalde, diensten, zoals het opnemen van kooldioxide en daarmee als klimaatregelaar en het voortbrengen van zuurstof (als het goed functioneert, tenminste). Onderzoekers in Duitsland hebben een zitten cijferen en komen tot een negatieve balans van honderden miljarden euro’s (tot zo’n 300 miljard) per jaar tot aan het eind van deze eeuw (en hoogstwaarschijnlijk ook verder) door de invloed van de klimaatverandering op die warme bossen in Midden-Amerika. Lees verder