Kooldioxideuitstoot door bosbranden Canada dit jaar al twee keer die in recordjaar 2014

De kooldioxide die ontstaat door de grootschalige  bosbranden heeft in Canada nu al geleid tot een record broeikasgasuitstoot in het land voor dit jaar. Die is ruim voordat 2023 is afgelopen al twee keer zo hoog als in het recordjaar 2014, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus (290 megaton CO2 tegen 138 megaton). De schade kan nog verder oplopen doordat de branden voortwoekeren.
Canada warmt, net zoals het aanpalende en deels overlappende Noordpoolgebied, zo’n twee keer sneller op dan de rest van de wereld. Het land wordt de laatste jaren steeds vaker geteisterd door extreem weer (een van de gevolgen van aardopwarming) ten minste deels verantwoordelijk voor de bosbranden.
Op 30 juli woedden (of hadden gewoed) ruim 900 branden, waarvan meer dan 600 niet geblust konden worden. Inmiddels is al zo’n 12 miljoen ha (=120 000 km2) door brand verwoest.

Bron: Le Monde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *