China bouwt steeds meer kolencentrales

Broeikasuitstoot China, VS, EU 2021

China is al de grootste uitstoter van broeikasgassen (afb: EU)

Terwijl de broeikasgas-uitstoot in de wereld nog steeds blijft groeien, bouwt China steeds meer kolencentrales. Volgens de B~ritse krant the Guardian hebben plaatselijke Chinese overheden in de eerste drie maanden van dit jaar al meer bouwvergunningen voor kolencentrales uitgeschreven dan in heel 2021. In dat jaar werd een  kolenvermogen van 19 GW goedgekeurd (België had in 2021 een totaal vermogen van 28 GW). Dit jaar zou al toestemming zijn verleend voor nog eens voor ruim 20 GW.

Terwijl een groot deel van de landen in de wereld in 2050 netto klimaatneutraal wil zijn heeft China zijn nuljaar in 2060 gesteld. Dat zou geleid hebben tot een daling van het aantal vergunning voor nieuw kolenvermogen, maar met het begin van het nieuwe vijfjarenplan in 2020 ging dat aantal weer fors omhoog doordat lokale autoriteiten speculeerden op toekomstige inperkingen door de centrale overheid.

Meer dan de helft (60%) van het elektriciteitsverbruik in China komt uit kolenstroom. Recentelijk heeft het land ook te kampen gehad met stroomuitval en het lijkt erop dat ook de centrale overheid zijn kaarten heel kortzichtig op steenkool zet in de drang naar leveringszekerheid. Deskundigen van onder meer Greenpeace denken echter dat China veel maar heeft aan netflexibiliteit dan aan meer kolencentrales, aangezien in dat land veel energie wordt opgewekt op plaatsen ver de de meerderheid van de verbruikers.

Bron: the Guardian

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *