De wereld is druk bezig zich groen te maken

Klimaatneutrale BMW

Groen is in. Zelfs BMW pronkt met duurzaamheid (afb: BMW)

BMW beweert dat zijn auto’s, of althans een aantal daarvan, klimaatneutraal zijn. Grotere onzin kun je niet beweren (of je moet Trump heten). Onderzoek van het New Climate Institute naar de ‘groene beweringen’ van 25 grote bedrijven heeft uitgewezen dat daar een hoop lulkoek en groenwassen bij te pas komt. Daar is het klimaat absoluut niet mee gediend.
In de aanloop naar de COP26 in Glasgow vorig jaar struikelden de baasjes van grote bedrijven en van landen over elkaar op weg naar mooie groene doelen om te zorgen dat die vermaledijde klimaatontwrichting zal uitblijven. Of eigenlijk ging het vooral om het terugbrengen van de broeikasgassen, er aan voorbijgaand dat de desastreuze manier van leven in de rijke landen en ons immer groei vergende economische model de wereld hebben gebracht waar die nu is. Het onderzoek van het in Duitsland gevestigde klimaatinstituut, dat daarbij samenwerkte met Carbon Market Watch, heeft nu gehakt gemaakt van de groene pretenties van de meeste van de 25 bedrijven, die samen ‘goed’ zijn voor 5% van de werelduitstoot van broeikasgassen.
Drie van de 25 (Maersk, Vodafone en Deutsche Telekom) hebben volgens het instituut een duidelijk plan om volledig te ‘ontkolen’. Dertien hebben gedetailleerde plannen om de uitstoot met 40% te verlagen in plaats van 100%. De rest heeft geen gedetailleerde plannen dienaangaande openbaar gemaakt.
Een deel van het probleem is dat bedrijven (en ook landen) hun activiteiten kunnen groenwassen. Dat kunnen ze doen door te investeren in bosaanleg of in broeikasgas afvangende technieken. Vooral wetenschappers vragen om normering en/of hebben ook normen opgesteld om dat grijze gebied te mijden. Wat is groen en helpt de klimaatverandering te stoppen en wat zijn praatjes voor de vaak? Die idiote discussie in de EU over de groenheid van kernenergie en gascentrales is een triest voorbeeld van groenwassen, waar de wereld weinig mee opschiet.

António Guterres, secretaris-generaal van de VN, heeft in Glasgow al zijn zorgen uitgesproken over die ‘spraakverwarring’. Hij zou in de komende weken een commissie aan het werk zetten die normen moet opstellen voor het meten en analyseren van klimaatmaatregelen die bedrijven en andere overheden dan de landelijke nemen of voorstellen. Volgens Surabi Menon, een klimaatwetenschapper van de stichting ClimateWorks in San Francisco is dat een stap in de goede richting, maar volgens haar moet er snel een systeem komen om de ontwikkelingen op de voet te volgen en te wegen van zowel wat bedrijven als landen doen.

Uitnodiging

De 25 bedrijven die zijn gekozen zouden een dwarsdoorsnee van ondernemingen zijn die wereldwijd een grote invloed hebben. “We hebben de lat hoog gelegd voor die bedrijven”, zegt onderzoekster Sybrig Smit. “Dit is een open uitnodiging om het beter te doen.”
Veel van de 25 zeggen te streven naar het terugbrengen van de uitstoot van hun eigen activiteiten, maar hebben niet verder gekeken dan hun neus lang is. Zo hebben ze vaak niet gekeken naar het energieverbruik van hun producten. De Braziliaanse voedingsproducent JBS zou hebben toegezegd dat de vleesproductie geen bos zou kosten, maar uit documenten blijkt dat JBS alleen kijkt naar de eigen emissies en niet die van toeleveranciers, stelt Smit.

De onderzoeksters zetten ook vraagtekens bij de onafhankelijkheid van beoordelingssystemen. Zo zou uit onderzoek van 300 bedrijven door SBTi zijn gebleken dat hun doelstellingen op de korte termijn overeenkomen met de doelstellingen uit het akkoord van Parijs om de opwarming onder de 1,5°C te houden.

Achttien van de 25 bedrijven hebben klimaatdoelstellingen die SBTi heeft goedgekeurd, maar volgens het huidige onderzoek zijn die ofwel controversieel of onnauwkeurig vanwege verschillende subtiele details en sluikwegen die de plannen van de bedrijven aanzienlijk onderuithalen. SBTi stelt de kritiek ter harte te nemen bij het beoordelen van de langetermijndoelstellingen.

Bron: Nature

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *