En de elektriciteitscentrales roken nog steeds

Kooldioxideuitstoot ener

De kooldioxideuitstoot door energiecentrales stijgt nog steeds (afb: IEA)

De energie-gerelateerde CO2-uitstoot steeg vorig jaar naar een recordniveau, maar de groei vertraagde ten opzichte van voorgaande jaren door de gestage uitbreiding van schone technologieën, aldus het Internationaal Energieagent-schap. De kooldioxideuitstoot veroorzaakt door energieproductie steeg in 2023 met 1,1% (410 miljoen ton) tot een record van 37,4 miljard ton. Dat is 80 miljoen ton minder dan in 2022, maar nog steeds een stijging. Dat zou vooral komen door het wegvallen van waterkrachtcapaiciteit door droogtes.
Ruim 40% van de toename van de CO2-uitstoot uit energie van vorig jaar was het gevolg van ernstige droogtes in China, de Verenigde Staten, India en elders, waardoor de waterkrachtbijdrage daalde en nutsbedrijven werden gedwongen hun toevlucht te nemen tot fossiele brandstoffen. Zonder de watertekorten zou de mondiale CO2-uitstoot door de energieopwekking vorig jaar zijn gedaald, stelt het IEA.

De uitstoot door energiecentrales steeg in 2023 in China en India, terwijl die in veel rijke landen daalde, zelfs zelfs bij een groeiende economie. Vorig jaar was voor het eerst minstens de helft van de energie die in de rijke landen werd opgewekt afkomstig van bronnen met een lage broeikasgasuitstoot, zoals hernieuwbare energiebronnen en kernenergie.

Optimistisch

“De overgang naar schone energie heeft de afgelopen vijf jaar een reeks stresstests ondergaan – en heeft zijn veerkracht aangetoond”, zegt een optimistische Fatih Birol, uitvoerend directeur van het IEA. “Een pandemie, een energiecrisis en geopolitieke instabiliteit hadden alle de inspanningen om schonere en veiliger energiesystemen op te bouwen in de wielen kunnen rijden, maar in plaats daarvan hebben we in veel economieën het tegenovergestelde gezien.” En dat zegt zo iemand als de energiecentrales 37,4 miljard ton kooldioxide in de atmosfeer hebben gespuid.

Bron: phys.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *