Lachgas zou ook moeten worden ‘meegenomen’ in klimaatplannen

Broeikasgassen

Broeikasgassen en hun opwarmingseffect (afb: WikiPedia)

Distikstof-monoxide (lachgas) is een uiterst krachtig broeikasgas (265 tot 298 keer ‘sterker’ dan kooldioxide). Uit onderzoek blijkt dat de uitstoot van dat gas van landbouwgronden het rechtvaardigt lachgas mee te nemen in de klimaatplannen. De onderzoekers vergeleken diverse landbouwgebieden en constateerden dat daar onder uiteenlopende omstandigheden zulke hoeveelheden distikstofmonoxiden werden uitgestoten dat die een reële bijdrage leveren aan de aardopwarming.
“We tonen aan dat de aardopwarming door distikstofmonoxide-emissies van velden met graan en sojabonen twee keer groter is dat het afkoelingseffect dat zou worden bereikt door het vastleggen van koolstof met gewone landbouwmethodes”, zegt Steven Hall van de universiteit van Iowa. Er zijn ideeën om koolstof vast te leggen in de bodem. Volgens Hall is dat een aantrekkelijke optie, maar dan zal toch eerst iets aan de lachgasuitstoot moeten worden gedaan, vindt hij. Als dat niet gebeurt dan zou die ‘vastlegging’ wel eens minder effectief kunnen zijn dan gedacht.
Volgens de onderzoeker zal de vermindering van de lachgasuitstoot de volle aandacht moeten hebben naast het terugdringen van de uitstoot van koolstofdioxide. Dat betekent dat er zuiniger moet worden omgegaan met kunstmest en/of dat er moet worden omgekeken naar groenere alternatieven die de lachgasemissies kunnen terugdringen.

Bijproduct

Lachgas is afkomstig van micro-organismen in de bodem. Meer stikstof geeft meer lachgas. Hall en de zijnen ontwikkelden een nieuwe meetmethode voor distikstofoxide. Daarmee maten ze de uitstoot elke vier uur op proefboerderijen in Iowa. Volgens Hall was die nieuwe methode nodig vanwege de vochtige omstandigheden op de meetlocaties.

Bron: Science Daily

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *