Laks klimaatbeleid grote bedreiging toekomst mensheid

Klimaat in 2021

Staat van het klimaat in 2021 allesbehalve beter dan voorgaande jaren (afb: schermafdruk rapport AMS)

Ondanks talloze waarschuwingen dat we met het lakse klimaatbeleid de verkeerde kant op gaan lijken burgers, bedrijven en overheden in de rijke landen niet geneigd de dreigende klimaatontwrichting serieus te nemen. Met die traagheid van handelen riskeert de (mensen)wereld gestelde klimaatdoelen niet te halen, zo meldt een rapport van United in Science, een samenwerkingsverband van de VN en (klimaat)organisaties. Nu al is duidelijk dat de aardopwarming al grote invloed heeft op het klimaat.
De afgelopen zeven jaar waren de warmste ooit gemeten en er is een kans van 48% dat in ten minste een jaar van de komende vijf de aardopwarming tijdelijk boven de 1,5°C komt, de wensgrens van het klimaatakkoord van Parijs. De komende jaren tot en met 2026 zullen de gemiddelde temperaturen tussen de 1,1°C en 1,7°C hoger liggen dan in het voorindustriële tijdperk, zo meldt het rapport. Er is een kans van 93% dat in de komende jaren het warmterecord van 2016 wordt gebroken.
Ondertussen is de wereld er niet in geslaagd de broeikasgasuitstoot te verminderen, afgezien van een korte periode tijdens de coronapandemie. Bijna de helft van de wereldbevolking leeft in gebieden die bijzonder gevoelig zijn voor klimaatveranderingen. Het rapport wijst ook op het gevaar voor het passeren van belangrijke klimaatkantelpunten. Tegen 2050 leven 1,6 miljard mensen in 97 steden die te maken krijgen met zomers van drie maanden waarbij de temperatuur niet onder de 35°C komt.

Duidelijk

Het zijn maar een paar schrikbeelden uit het rapport. De wetenschap is duidelijk, stellen de opstellers (maar weer eens). We zullen er hard aan moeten trekken om nog in de buurt van onze klimaatdoelen te komen, heet het voor de zoveelste keer. En dat terwijl Europa naarstig op zoek is naar landen die het Russische gas en olie kunnen vervangen en zelfs weer koken inzet om onze immer groeiende honger naar energie te stillen.

Bron: the Guardian

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *