Methaanuitstoot het vorig jaar naar triest record

Methaanlekken olie- en gaswinning

Methaanlekken bij olie- en gaswinning (afb: CNRS)

Er schijnt nog steeds geen kentering in de uitstoot van broeikasgassen te komen. De uitstoot van het belangrijkste broeikasgas (in effect) kooldioxide was vorig jaar met 6% gegroeid en daarmee een record. Ook de uitstoot van het in effect tweede broeikasgas methaan blijft toenemen en is inmiddels gestegen tot de hoogste waarde in veertig jaar dat de methaanemissies worden gemeten.
De toename was de grootste in die veertig meetjaren. In hoeveelheden is de methaanuitstoot veel minder dan die van kooldioxide, maar het broeikaseffect van methaan is aanzienlijk groter dan dat van kooldioxide. De uitstoot heeft natuurlijke oorzaken, maar toch hebben de menselijke activiteiten de grootste inbreng. Dan gaat het over landbouw (vooral de rijstteelt), veeteelt (koeien), en olie- en gaswinning en -transport en vuilstorten.
De methaanconcentratie is de afgelopen vijftien jaar voortdurend toegenomen, het vorig jaar met een recordhoeveelheid ten opzichte van 2020. De vorige recordtoename dateerde van een jaar eerder.

“Onze gegevens geven aan dat de uitstoot wereldwijd snel de verkeerde kant op gaat”, zegt Richard Spinrad van het onderzoeksinstituut NOAA. “Het terugdringen van de methaanuitstoot is een belangrijk wapen in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering op de korte termijn.”

Buiten de functie van methaan als broeikasgas draagt die verbinding ook bij aan ozonvervuiling op grondniveau (dus niet in de ozonlaag). Die kan voor ademhalings- en andere gezondheidsproblemen zorgen. De concentratie van methaan in de atmosfeer is nu tweeënhalf keer zo groot als voor de industriële revolutie (ergens rond 1850).

COP26

Op de COP26 in Glasgow vorig jaar is afgesproken de uitstoot in 2030 met 30% te verminderen ten opzichte van 2020. Het opmerkelijke is dat de snelle groei van de uitstoot de laatste twee jaar het gevolg zou (kunnen) zijn van de toegenomen regenval in de tropische gebieden door La Niña en daarmee dus een natuurlijke oorzaak heeft.

Desondanks lijkt het terugdringen van de methaanuitstoot bij winningsactiviteiten van fossiele brandstoffen en bij het vervoer daarvan een makkelijker manier te zijn dan het tegenhouden van tropische regens. Dat heet dan laaghangend fruit (dat makkelijk te oogsten is). Het weglekken van methaan is pure energie- en geldverspilling. Stoppen met de winning op zo’n kort mogelijke termijn lijkt dan dubbel zo vruchtbaar (minder kooldioxide- en minder methaanuitstoot).

Bron: New York Times

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *