Aramcobaas: strategie energieovergang een mislukking

Olieboer Amin Nasser

Aramco-baas Amin Nasser:…mislukt… (afb: aramco.com)

Volgens de baas van de Saoedische oliemaatschappij Aramco Amin Nasser is de strategie die wordt gehanteerd  bij de overgang naar meer duurzame energie een mislukking. “In de echte wereld faalt de huidige transitiestrategie op de meeste fronten duidelijk”, zei hij op de CERAWeek-conferentie in Houston.
Fossiele brandstoffen waren volgens een rapport van adviesbureau KPMG vorig jaar goed voor 82% van de wereldenergieverbruik. Volgens hem heeft het Internationaal Energieagentschap gezegd dat de vraag naar olie dit jaar een record zou kunnen bereiken.
“Dit is bepaald niet het toekomstbeeld dat sommigen schetsen”, zei Nasser.
“Dit alles versterkt de opvatting dat de piek in de olie- en gassector nog enige tijd onwaarschijnlijk zal zijn, laat staan in 2030”, zei de Aramco-baas, verwijzend naar een middellangetermijndoelstelling die gezien wordt als een mogelijke datum voor het begin van het afscheid fossiele brandstoffen.

Sceptisch

Nasser was sceptisch over een aanstaande energieovergang evenals Darren Woods, baas van ExxonMobil. “We zijn niet op de goede weg”, zei Woods, “om in 2050 een netto-uitstoot van nul te bereiken. Een van de uitdagingen hier is dat, hoewel de samenleving de uitstoot wil terugdringen, niemand daarvoor wil betalen.” Beide heren vergeten erbij te vertellen dat de oliebedrijven tientallen achtereen, tegen beter weten in, hard gewerkt de indruk te wekken dat de klimaatverandering niet door mensen zou worden veroorzaakt.

Bron: phys.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *