Kooldioxideuitstoot energiesector in 2021 met 6% gestegen

IEA-rapport broeikasgasuitstoot energiesectorVolgens het Internationale Energieagentschap is de broeikasgasuitstoot van de energiesector het vorig jaar ten opzichte van 2020 met 6% toegenomen tot een totaal van 36,3 gigaton (kooldioxide-equivalenten, neem ik aan; as). Dat zou het hoogste niveau zijn dat ooit is bereikt. Daarmee is de daling van 2020 (-5,2%) ten opzichte van 2019 ruimschoots gecompenseerd.
Het lijkt er op dat de broeikasgasuitstoot die wordt veroorzaakt bij de energieopwekking maar niet wil dalen. De toename zou deels zijn toe te schrijven aan de weersomstandigheden, maar ook aan de stijgende gasprijzen. Ongetwijfeld zal het aantrekken van de ‘economie’ (althans wat we ‘economie’ noemen) daarin ook een niet onbelangrijke rol hebben gespeeld.
Door die prijsstijging, die nu nog eens extra versterkt wordt door de Russische inval in Oekraïne, zijn verschillende landen overgeschakeld, onder meer de VS, op de goedkopere maar wat het klimaat betreft veel slechtere steenkool. Die stijging van de uitstoot kon niet worden afgeremd door een toenemende gebruik van duurzame energiebronnen.
Steenkool zou verantwoordelijk zijn voor 40% van die toename. Ook het gebruik van aardgas heeft ervoor gezorgd dat de uitstoot (7,5 Gton) hoger is geworden dan in 2019 (het prepandemiejaar). Alleen olie blijft als klimaatververanderingsbron nog achter bij het niveau van 2019.

Bron: Le Monde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *