Mijnbouw vergiftigt het leefgebied van ten minste 23 miljoen mensen

Kopermijn in Chuquicamata, Peru

Mijnbouw is vaak een destructieve manier van grondstofwinning. Hier een beeld van de (open) kopermijn in Chuquicamata, Peru (afb: WikiMedia Commons)

Mijnbouw heeft het leefgebied van ten minste 23 miljoen mensen vervuild met potentieel gevaarlijk giftig afval, stellen onderzoekers onder aanvoering van Mark Macklin van de universiteit van Lincoln. Daarbij zouden ze de situatie bij ruim 22 000 bestaande en bijna 160 000 verlaten mijnen in kaart hebben gebracht. De onderzoekers dringen aan tot ‘grote voorzichtigheid’ bij de winning van grondstoffen, zeker nu de wereld driftig op zoek is naar lithium en koper voor de overgang naar een duurzamere (?) wereld.

De onderzoekers verzamelden gegevens van mijnactiviteit over de hele wereld die zijn gepubliceerd door overheden, mijnbedrijven en organisaties zoals US Geological Survey. De, meest, metalen in die mijnen komen in gebonden vorm in die mijnen voor en niet als metaal. Het gaat om het ijzer, koper of lithium en om die (gebonden) metalen te isoleren uit hun ‘mijnomgeving’ (sediment of gesteente) ontstaat er mijnafval, dat vaak in rivieren

terechtkomt. De onderzoekers hebben mede met behulp van rekenmodellen bepaald welke gebieden, inclusief het grondwater, door die afval werden en nog worden vervuild en kwamen uit op die 23 miljoen mensen.
Of die 23 miljoen mensen allemaal ook last hebben van dat mijnafval valt niet te zeggen. Volgens de onderzoekers zijn en verschillende manieren waardoor de mensen daaraan kunnen worden blootgesteld onder meer via de teelt van voedingsgewassen.

7000 jaar

De onderzoekers wijzen er op dat mijnbouw een van de eerste vormen van milieuvervuiling door de mens is. Mijnafval verontreinigde  7000 jaar geleden al de rivieren, stellen ze. We zullen daar veel zorgvuldiger mee om moeten gaan. Eigenlijk past mijnbouw, want roofbouw, niet in een duurzame samenleving (zegt deze leek).

Bron: BBC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *