Bill Gates steekt meer dan 1 mrd in ‘nieuwe’ kernreactor

TerraPower

Er staat nog niks in Wyoming (afb: TerraPower)

Bill Gates, die zijn fortuin met Microsoft verdiende, houdt zich nu alleen nog maar bezig met filantropische bezigheden. Gates maakt zich grote zorgen om de dreigende klimaatontwrich-ting en ziet in kernenergie een oplossing voor de broeikasgasuitstoot. In de Amerikaanse kolenstaat Wyoming zal een kerncentrale worden gebouwd die zou zijn gebaseerd op nieuwe technologie van het bedrijf TerraPower. Dat bedrijf kan voor de centrale met een vermogen van 345 MW ten minste $ 1 miljard van Gates verwachten. De centrale zou in 2030 stroom moeten gaan leveren.De snelle natriumreactor (natrium is het koelmiddel) zou makkelijker, sneller en goedkoper te bouwen zijn dan de huidige lichtwaterreactoren (met gewoon water als koelmiddel). De reactor gebruikt (het smelten van) zout als geïntegreerde energieopslag. Dat zou flexibeler en goedkoper zijn dan energie op te slaan in batterijen. Het gebruik van natrium zou in combinatie met het gebruikte lagedruksysteem de veiligheid van de reactor vergroten. TerraPower noemt kernenergie duurzaam.
“Als je geeft om het klimaat dan zijn er veel plaatsen op de wereld waar kernenergie nodig is”, zei Gates maandag op de (beoogde) bouwplaats.” Het is hem niet om het geld te doen, maar hij vindt dat er veel van deze reactoren moeten worden gebouwd.

Tot nu toe worden kerncentrales nauwelijks serieus genomen door serieuze mensen als ‘groen’ alternatief voor fossiele brandstoffen. Voordat die centrales er staan zijn we vaak tien of meer jaren verder en de kosten stijgen elke keer weer de pan uit.
Dat zou met deze TerraPowerreactor niet zo zijn, aangezien die kleiner en technisch eenvoudiger zijn vanwege het gebruik van natrium, stelt het bedrijf, maar deze centrale is met zijn nu begrote viermiljard dollar al veel duurder dan een moderne gascentrale of dan zonne-en windenergie. Meestal is de eindrekening van een kerncentrale een stuk hoger dan de begroting.
Overigens zullen eerst de autoriteiten nog toestemming voor de bouw moeten geven. Die procedure gaat al gauw twee duren. TerraPower denkt dat sommige delen van de centrale al eerder gebouwd kunnen worden zoals de energieopslag of de stoomtubines, die apart staan van de kernreactor.

Kernafval

Opmerkelijk is dat de New York Times in zijn artikel over de TerraPower-reactor met geen woord rept over nog een groot probleem dat kleeft aan kernenergie: het kernafval. Hoe denkt Gates daarmee om te gaan? Kernenergie is allesbehalve duurzaam. Zelfs ‘gepatenteerde’ duurzame techniek als zonne- en windenergie hebben hun bedenkelijke kanten, maar die zijn minder ingrijpend en schadelijk dan die van kernenergie.
TerraPower zegt op zijn webstek niets over het afval. Wel stelt het bedrijf uranium te gebruiken met 5% uranium-235 (235U is de splijtbare isoptoop). Dat zou beter zijn voor de energieopwekking. Dat betekent ook dat die reactor minder kernafval zou produceren dan oudere reactoren die ‘rijkere’ uranium gebruiken. De Wikipedia stelt echter dat 3% tot 5% verrijkt uranium al voldoende is voor kernreactoren, dus waar zit dan de winst?

Bron: New York Times

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *