Bill Gates steekt meer dan 1 mrd in ‘nieuwe’ kernreactor

TerraPower

Er staat nog niks in Wyoming (afb: TerraPower)

Bill Gates, die zijn fortuin met Microsoft verdiende, houdt zich nu alleen nog maar bezig met filantropische bezigheden. Gates maakt zich grote zorgen om de dreigende klimaatontwrich-ting en ziet in kernenergie een oplossing voor de broeikasgasuitstoot. In de Amerikaanse kolenstaat Wyoming zal een kerncentrale worden gebouwd die zou zijn gebaseerd op nieuwe technologie van het bedrijf TerraPower. Dat bedrijf kan voor de centrale met een vermogen van 345 MW ten minste $ 1 miljard van Gates verwachten. De centrale zou in 2030 stroom moeten gaan leveren. Lees verder