COP28 wil geen afscheid van fossiel nemen maar ‘afstand nemen’

ADNOC-baas Achmed al-Djabir

Achmed al-Djabir is baas van oliemaatschappij ADNOC en voorzitter van de COP28 eind dit jaar (afb: Wikimedia Commons)

Het moet een vreemd gestoei met woorden zijn geweest bij het opstellen van een slotverklaring van bijna tweehonderd landen op de COP28 in Dubai onder de bezielende leiding van oliebaas sultan Al-Djabir. Volgens VN-baas António Guterres is het een wetenschappelijk feit dat we zonder afscheid van fossiele brandstoffen te nemen nooit de klimaatdoelen in 2015 in Parijs overeengekomen zullen halen, maar de grote olieboeren met Saoedi-Arabië lagen dwars. Het is iets geworden dat we ‘afstand moeten nemen van’ fossiele brandstoffen. De kleine eilandstaten zijn onthutst, maar het is wel de eerste keer dat de vermindering van het verbruik van fossiele brandstoffen in de slotverklaring van een COP is terechtgekomen.
De toch beslist niet klimaatskeptische the Guardian heeft het over een historisch akkoord, maar een vertegenwoordigster van de eilandstaat Samoa voelde zich belazerd, ook door de manier waardoor de slotverklaring er doorheen gehamerd werd. Volgens der Spiegel waren de eilandenstaten nog in overleg met elkaar en zouden niet tijdig bij de uiteindelijke stemming over het slotakkoord hebben kunnen zijn. “We kunnen niet op onze eilanden terugkeren met de boodschap dat we bedrogen zijn. De veranderingen die nodig zijn, zijn niet overeengekomen.”
Het ‘afstand nemen’ van fossiel zou volgens de verklaring maar een van de manieren zijn om de broeikasgasuitstoot te verlagen. Zo laat de eindtekst de mogelijkheid open om aardgas te blijven gebruiken en wordt er gegokt op het wegvangen en opbergen van broeikasgassen als mogelijkheid die uitstoot te verminderen.
Guterres was blij dat vermindering van verbruik in de slotverklaring was opgenomen, maar hoopte dat die maatregelen niet te laat zouden komen. “Het einde aan het gebruik van fossiel is onvermijdelijk”, stelde hij. Zo’n 130 landen hadden gestemd voor een definitief afscheid van fossiel.

Mislukt?

Overigens is de COP28 niet totaal mislukt. Er zouden afspraken gemaakt zijn over een verlies- en schadefonds dat dient om het de armere landen, die part noch deel hebben gehad aan de aardopwarming, financieel mogelijk te maken om klimaatmaatregelen te nemen. Voorlopig zou er zo’n 650 miljoen dollar (iets minder in euro’s) zijn toegezegd, maar geschat wordt dat daar tegen 2030 zo’n 150 tot 400 miljard voor nodig is. Eerder toezeggingen van rijke landen zijn overigens bij lange na niet nagekomen.

130 van de bijna tweehonderd landen hebben zich voorgenomen het vermogen van duurzame energie tot 2030 te verdrievoudigen. Ook zijn er afspraken gemaakt over terugdringing van de methaanuitstoot, het twee belangrijkste broeikasgas. Overigens zijn al die mooie voornemens, al ze al in de rpraktijk gebracht worden, bij lange na nog niet genoeg om de aardopwarming onder de 1,5°C te houden.

Bronnen: DW, der Spiegel, the Guardian

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *