Brazilië kan meer soja produceren zonder het Amazonegebied te deren

Sojateelt Brazilië

Meer soja zonder het Amazonegebied aan te tasten (afb: univ. van Nebraska-Lincoln)

Volgens een nieuw onderzoek kan Brazilië meer soja produceren zonder dat het Amazonegebied daarvan de dupe hoeft te zijn. Die stijging zou zo’n 36% kunnen bedragen in de komende vijftien jaar. Bij het huidige tempo van ontbossing zou het Amazonegebied in 2035 met ruim 50 000 km2 gekrompen zijn, een gebied groter dan Nederland.
De studie beschrijft de mogelijkheden voor Brazilië, ’s wereld grootste exporteur van sojabonen, om de productie op te voeren zonder het Amazonegebied aan te tasten. Die aanbevelingen zijn mede gebaseerd op de gevens van de zogeheten Global Yield Gap Atlas, een databank van de dertien belangrijkste voedingsgewassen in zo’n 70 landen. In veel ontwikkelingslanden gaat toename van de voedselproductie, voor binnenlands gebruik en export, vaak ten koste van de natuur, maar, zoals bekend, maakt dat verlies van natuur de klimaatcrisis alleen maar erger en dan hebben we het nog niet eens over verlies aan biodiversiteit.
In Brazilië is die stijging een nationale prioriteit. Die heeft vooral geleid tot het verlies van grote delen van het Amazone-regenwoud. Een studie van onderzoekers van, onder meer, de universiteit van Nebraska zou de Brazilianen alternatieven bieden die het Amazonegebied ontzien. “Met de hoge graanprijzen en de verstoring van de voedselvoorziening door de oorlog in Oekraïne denken we dat productielanden zich moeten beraden hoe ze meer kunnen halen uit bestaand bouwland”, schrijven de onderzoekers in een artikel in Nature Sustainability. “Anders zal het moeilijk worden de laatste bastions van regenwoud en biodiversiteit op de planeet te beschermen.”

Al lang wordt geprobeerd de ontbossing van het Amazonegebied in Brazilië te stoppen, maar zeker sedert de komst van de rechtse Bolsonaro als president is de verdwijning van het regenwoud in Brazilië alleen maar versneld. De komende vijftien jaar zal volgens de huidige plannen het areaal voor sojateelt met 23 000 km2 moeten worden uitgebreid, waarvan een kwart ten koste van het Amazonegebied zal gaan. Zou Brazilië dat niet doen dan zou dat het land bijna een halfbiljoen euro aan inkomsten kosten, zo is becijferd.

58% minder broeikasgassen

De plannen van de onderzoekers voor uitbreiding van de productie van soja komt neer op een zorgvuldige intensivering van de teelt op bestaande landbouwgrond. Dat zou de komende twaalf jaar kunnen leiden tot een stijging van de productie met meer dan eenderde. Daarmee zou een vermindering van de broeikasgasuitstoot met 58% gepaard gaan, becijferden de onderzoekers.
Het tropische en subtropische klimaat in Brazilië maakt het mogelijk om in een jaar twee gewassen te oogsten, stelt Patricio Grassini van Nebraska. “Door aan te tonen dat het mogelijk is om meer te produceren op bestaand bouwland biedt dit rapport echte oplossingen en kan dat grote invloed hebben om Brazilië te helpen meer te produceren terwijl de natuur wordt beschermd”, schrijven de onderzoekers.

Grassini c.s. rekenden drie scenario’s door: doorgaan als nu, geen uitbreiding landbouwareaal en intensivering. Daarbij kwam, zoals al verklapt, de intensivering als ‘winnaar’ uit de bus.

Bron: Science Daily

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *