Ook plantaardige olie kan klimaat schaden

Koolzaadakkers

Koolzaadakkers, vermoedelijk in Engeland (afb: univ. van Nottingham)

Het wordt tijd dat we van alle producten levencyclusanalyses maken, waaruit de gevolgen daarvan voor, onder meer, klimaat, natuur en milieu duidelijk zouden moeten worden. Plantaardig lijkt klimaatvriendelijk maar dat is geen opgelegd pandoer. Zo ontstaat er bij de rijstteelt een hoop methaan en daar knapt het klimaat niet echt van op. Uit een recente studie blijkt dat ook eens goed gekeken zou moeten worden naar klimaatvriendelijker manieren om plantaardige oliën te produceren.
Onderzoekers van de universiteit van Nottingham (VK) en de TU München becijferden de broeikasgasuitstoot van vrijwel alle methodes om plantaardige olie te winnen van palmen, sojabonen, koolzaad en zonnebloemen. Dat deden zo op basis van beschikbare gegevens uit andere studies die tussen 2000 en 2020 zijn gepubliceerd. Het zou alles bij elkaar gegevens bevatten van 6000 producten in 38 landen en 71% van de wereldproductie ‘afdekken’.

Gemiddeld bleek 1 kilo olie een uitstoot van 3,81 kilo CO2-equivalenten te veroorzaken; van 2,49 kg kooldioxide voor koolzaad tot 4,25 kg voor sojaolie. De uitstoot per geproduceerde kilo voor sojaolie was hoger dan voor palmolie. Koolzaadolie en zonnebloemolie scoorden het laagst.
Als er bos gekapt wordt voor landbouwgrond dan komt op den duur alle in hout opgeslagen kooldioxide weer vrij, maar ook de kooldioxide die is vastgelegd in de bodem. De onderzoekers analyseerden de invloed daarvan op de duurzaamheid van plantaardige olie, ook als die ontbossing al meer dan honderd jaar geleden had plaatsgevonden. Waar landbouw is kunnen geen bomen groeien die veel koolstof vast (kunnen) leggen, was daarbij de redenering. Dat landgebruik leverde een aanzienlijke bijdrage aan de broeikasgasuitstoot, goed voor tot de helft van de totale uitstoot.
“Uit de gegevens konden we de duurzaamste systemen voor elk gewas bepalen”, zegt onderzoeksleider Thomas Alcock van de TU München. “De resultaten, vooral wat betreft het landgebruik, tonen dat we de productie (van plantaardige oliën; as) moeten laten plaatsvinden op land dat weinig koolstof kan opslaan, hoewel we ook andere factoren moeten meewegen zoals biodiversiteit. In het meeste onderzoek is alleen maar gekeken naar recente veranderingen van het landgebruik, maar hier hebben we ook de gevolgen bekeken om gewassen te blijven verbouwen in plaats van dat land te gebruiken voor herbebossing.”

Palmolie

Er val wel wat te verbeteren om de productie van plantaardige oliën te vergroenen door, onder meer, verhoging van de opbrengst zonder dat daar een stijging aan broeikasgasuitstoot mee gepaard gaat. Bij palmolieplantages zou de methaan die daarbij ontstaat moeten worden afgevangen.
Alcock: “Dat betekent ook een zo groot mogelijke vermindering van synthetische stikstof (kunstmest; as) bij (de teelt van) gewassen. Dat is in het algemeen de belangrijkste bron van broeikasgassen bij de boer. Dat is lastig aangezien planten veel stikstof nodig hebben, maar dat kan onder meer door gewassoorten te kiezen die efficiënter omgaan met het stikstofgebruik en door vlinderbloemigen (zoals peulvruchten; as) in de vruchtwisseling te gebruiken. Die bemesten de aarde van nature.”

Bron: Science Daily

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *