Canada staat in brand

De afgelopen weken zouden er in Canada zo’n 33 000 km2 de prooi van natuurbranden zijn geweest, twaalf maal meer dan gemiddeld. Tienduizenden mensen hebben hun woningen moeten ontvluchten. In Montréal (Quebec) is de lucht al sinds begin mei bezwangerd door rook(deeltjes). Ook New York is de atmosfeer ernstig vervuild door de op vele plaatsen in Canada voortwoekerende branden, waarvan een deel niet beheersbaar zou zijn.
Gister zouden er in heel Canada ruim vierhonderd branden woeden, waarvan 249 niet beheersbaar zouden zijn. Nooit eerder zou Canada zo vroeg in het seizoen een zo’n groot aantal natuurbranden hebben meegemaakt. Gevreesd wordt dat de branden het hele zomerseizoen zullen voortwoekeren.

Canada is wel gewend aan natuurbranden maar de grote omvang dit jaar en het vroege begin van het ‘brandseizoen’ zou een ontwikkeling zijn die ook elders in de wereld is te zien. Er zijn in Canada meer grote branden en ze branden ook langer. Ze beginnen een week vroeger en stoppen een week later dan vijftig jaar geleden.
De oorzaak zou de klimaatverandering zijn, die ervoor zorgt dat de natuur steeds vatbaarder wordt voor branden onder meer door de steeds vaker optredende en langduriger droogteperiodes die het gevolg zijn van de aardopwarming.

Klimaatactievolger

Volgens de klimaatactievolger CAT zijn de inspanningen van Canada om de aardopwarming onder de 1,5°C (ten hoogste 2°C) te houden volstrekt onvoldoende. “De uitvoeringssnelheid en omvang van het Canadese klimaatbeleid zijn niet in overeenstemming met de urgentie van de klimaatcrisis en er is veel meer werk nodig”, stelt CAT.

De uitstoot van broeikasgassen zal in 2030 met 602 tot 656 megaton CO2equivalenten 11% tot 19% lager zijn dan in 2005 (in, onder meer, Europa wordt 1990 als toetsjaar gebruikt), maar dat is volgens de klimaatactievolger “ver verwijderd van het niveau van 419 tot 462 CO2e dat Canada moet bereiken om zijn bijgewerkte NDC-doelstelling (NDC: nationale klimaatdoelstelling; as) te halen.”

Bron: Le Monde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *