EU hoofdverantwoordelijke ontbossing tropen

Forest 500

De omslag van het Forest-500-rapport (afb: forest500.org)

Terwijl in de gematigder breedtes de hoeveelheid bos de laatste dertig jaar ietsjes toeneemt, hebben de ontbossingen in tropische streken steeds ernstiger vormen aangenomen. In het jaarrapport  Forest 500 van Global Canopy wordt de maat genomen van 350 ondernemingen en 150 financiële instellingen die het meeste effect hebben op de ontbossing van de tropen. Een groot deel van die 500 neemt niet onvoldoende maatregelen om de effecten van hun handelingen te corrigeren, 40% doet zelfs helemaal niks, constateren de opstellers.
Vooral de consumenten in de gematigder streken zoals Europa zijn verantwoordelijk van de steeds voortwoekerende houtkap in de tropen. De Europese Unie moge dan wetgeving hebben aangenomen, ingaand december 2020, om er voor te zorgen geen bijdrage te leveren aan de ontbossing, maar heeft die maatregel ook effect gehad? Volgens een rapport van het WereldNatuurFonds uit 2021 was de EU na China, maar voor de VS de grootste importeur van tropische hout.
Financiële instellingen stakenin 2022 zesbiljoen dollar in de ontbossing. Overheden doen te weinig om ontbossing tegen te gaan. Dat zal moeten veranderen, vinden de opstellers. Ze spreken dan ook over de waterscheiding van 2023.

Bron: Futura-Sciences

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *