Ontbossing Cerradogebied in Zuid-Amerika vorig jaar fors gestegen

Cerrado

Het Cerradogebied (afb: WikiMedia Commons)

Terwijl de ontbossing van het Amazonegebied het vorig jaar ten opzichte van 2022 met 62,2% afnam tot 454 300 ha steeg de ontbossing van het biodiverse savannegebied Cerrado volgens MapBiomas met 68% tot ruim 1,11 miljoen ha (11 100 km2

).
Volgens de Wikipedia ligt het savannegebied geheel binnen Brazilië en heeft een oppervlak van Frankrijk, Italië, Spanje en Groot-Brittannië bij elkaar. Het zou voor het eerst zijn dat de ontbossing in Cerrado groter is dan in het Amazonegebied sinds de MapBiomas de ontbossing in 2019 is gaan bijhouden aan de hand van metingen van verschillende satellietsystemen.
Het Cerradogebied, ‘cerrado’ zou Portugees voor ondoordringbaar zijn, is een van de drie grootste savannegebieden in de wereld. “Het gezicht van de ontbossing verandert in Brazilië”, zegt Tassa Azevedo va MapBiomas. “Die vindt nu meer plaats in natuurgebieden die overwegend uit grasland en savannen bestaan.”

Net zoals de ontbossing in het Amazonegebied heeft ook de ontbossing van de Cerrado vooral (97%) te maken met de uitbreiding van het landbouwareaal, stelt MapBiomas, een samenwerkingsverband van milieu- en natuurorganisaties en Braziliaanse universiteiten. Het overgrote deel van de ontbossing, zo’n 93%, zou tenminste een zweem van illegaliteit hebben.

Lula

Het rapport moet slecht nieuws zijn voor de Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva, kortweg Lula. Hij heeft zich bij zijn verkiezing gepresenteerd als de man die de ontbossing in 2030 helemaal zou stoppen. Overigens schijnt de algehele ontbossing het vorig jaar in Brazilië met zo’n 11,5% zijn gedaald ten opzichte van 2022, een eerste daling in vier jaar.

Bron: phys.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *