Ontbossing in 2022 met 4% toegenomen tot 6,6 mln ha

Ontbossing Amazonegebied

De ontbossing is vooral het gevolg van uitbreiding van landbouw- en mijnactiviteiten

Uit onderzoek door een coalitie van organisaties blijkt dat in 2022 6,6 miljoen hectare (66 000 km2) bos verloren is gegaan, een groei van 4% ten opzichte van 2021. Daarmee loopt de wereld ver achter op het streven de ontbossing uiterlijk in 2030 helemaal te stoppen.“De bossen in de wereld verkeren in een crisis. Er zijn beloften gedaan om de ontbossing een halt toe te roepen en de bosbescherming te financieren, maar de kans om vooruitgang te boeken gaat jaar na jaar aan ons niet aangegrepen”, zegt Erin Matson, hoofdopsteller van het rapport en werkzaam bij Climate Focus. “We zagen dat in 2021 de pogingen om de ontbossing te beëindigen al achterbleven. 2022 was een kans om de achterstand in te halen, maar we schoten opnieuw tekort. We kunnen het ons niet veroorloven om te blijven prutsen op de weg naar 2030. Het is nu duidelijk dat het stoppen van de ontbossing ingrijpende veranderingen in de economie zal vereisen – en dat de hele samenleving een rol heeft.”

Het grootste verlies leden de tropische wouden: 4,1 miljoen hectare. Wereldwijd moet de wereld de ontbossing dit jaar met bij 28% terugdringen om op koers te blijven. Helemaal hopeloos zijn de opstellers niet. Medeopstelster Franziska Haupt stelt dat grote regenwoudlanden zoals Brazilië, Indonesië en Maleisië de ontbossing flink hebben teruggeschroefd, maar daarmee zijn we er niet.

Landbouw hoofdschuldige

Landbouw (inclusief veeteelt) is de hoofdschuldige aan de ontbossing in de tropen. Daarnaast zijn ook de aanleg van wegen, mijnbouw en illegale houtkap factoren die tot verlies leiden. De problemen beperken zich echter niet tot de tropische landen. In Europa en Noord-Amerika wordt op grote schaal gekapt, waarbij ook oerbossen verdwijnen, stelt het rapport.
Haupt: “Hoewel we elk succes moeten toejuichen, werd de vooruitgang in sommige landen tenietgedaan door het falen in andere landen om ontbossing terug te dringen. Alle landen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Ze moeten de ontbossing en achteruitgang van de natuurwaarde verminderen.”

Bron: New Scientist

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *