Fietsen bespaart levens en veel geld (in Frankrijk)

FietsersIn Frankrijk hebben onafhankelijke deskundigen een scenario bedacht om dat land in 2050 klimaatneutraal te maken: négaWatt. Zo willen ze dat Fransen zich vaker actief verplaatsen (te voet of per, ook elektrische, fiets). De actieve bevordering van fysieke verplaatsingen zou in Frankrijk vanaf 2045 jaarlijks 10 000 doden schelen en de gemeenschap 34 miljard euro opleveren, berekenden onderzoekers. Fransen verplaatsten zich nu overigens nauwelijks via fysieke vervoermiddelen.
Als mensen zich vaker actief verplaatsen daalt niet alleen de de energie die wordt gebruikt voor het verplaatsen van (voornamelijk) voertuigen, maar is dat ook van invloed op de algehele volksgezondheid. Fysieke inactiviteit van veel mensen is een enorme kostenpost. France Stratégie berekende dat die Frankrijk jaarlijks 140 miljard euro kost en verantwoordelijk is voor 38 000 voortijdige overlijdens per jaar.
Opmerkelijk is dat de studie uitgaat van relatief een erg bescheiden gebruik van het fiets- en voetgangersverkeer. Weliswaar zal het fietsvervoer vooral door de elektrische fiets groeien van zo’n 2,4 km per week per inwoner in 2021 stijgen naar 17,1 km in 2050, maar dat is voor een gewone fietser (zonder elektrische aandrijving) al belachelijk weinig. Die 17,1 km per week per inwoners is ongeveer de hoeveelheid die Nederlanders gemiddeld per week fietsen. Er is dus nog een hoop te winnen.
Het voetgangerskilometrage loopt in dit scenario zelfs nauwelijks op (iets meer dan 5 km per week per inwoner). Het zou interessant zijn eens te berekenen wat de voordelen zouden zijn als de personenwagen in de ban wordt gedaan.

2003

NégaWatt is een initiatief van onafhankelijke deskundigen dat in 2003 is begonnen. Het scenario is gericht op besparing, de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen en concrete maatregelen in alle sectoren van de samenleving en wordt regelmatig bijgesteld. Het verkeer is, als overal elders, ook in Frankrijk een grote bron van broeikasgassen (30% van de totale broeikasgasuitstoot). Volgens négaWatt zouden de Fransen zich meer actief moeten verplaatsen en met het openbaar vervoer. Vooral dat actieve vervoer gebeurt in Frankrijk weinig.

Bron: Le Monde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *