Nieuwe technologie uit Singapore zou zonnecellen ‘vernieuwen’

Regeneratie van zonnecellen

De Etavoltmodule die zonnecellen weer zou ‘vernieuwen’ en beschermen (afb: EtaVolt)

Vooral in de tropen worden zonnecellen nogal ruw behandeld door de zon en het weer en daardoor zou het rendement ervan al vrij snel afnemen. Aan de Nanyang TU (NTU) van Singapore zou een techniek ontwikkeld zijn die zonnecellen weer als nieuw zou maken en de zonnepanelen zou beschermen tegen het barre klimaat in de tropen.

EtaVolt is een ‘loot’ van de NTU, die is opgericht door wetenschappers van die instelling. De energie die het bedrijf gebruikt werd ontwikkeld bij het energieinstituut van NTU (ERI@N).
In feite verliezen zonnecellen al aan rendement vlak nadat ze geïnstalleerd zijn door zon, warmte, neerslag en stof. Dat zou gedurende de levensduur van zonnecellen (minstens 25 jaar) 10% of meer kunnen bedragen. Dat zou bij een opgesteld vermogen van 1 TeraWatt een schadepost van tweemiljard dollar (€ 1,8 miljard) betekenen.

Zonnepanelen worden vaak mechanisch schoongemaakt, maar deze techniek zou het rendement weer verbeteren. Regeneratie van de zonnecellen zou een verhoging van het rendement met 5% opleveren. Dat lijkt mij=as niet overdreven veel (tenzij procenten procentpunten hadden moeten zijn).
Madhavi Srinivasan van de NTU stelt dat duurzaamheid niets voorstelt als de duurzame technologie zelf niet duurzaam is en gelijk heeft zij. Dit systeem zou in die filosofie passen. Volgens medeoprichter van EtaVolt zou de methode al (succesvol) in de praktijk zijn beproefd. Het systeem zou werken voor 90% van de (silcium)zonnecellen die momenteel opgesteld staan (liggen?). Het zou energielekken dichten en de zonlichtopvang vergroten.

Het systeem bestaat uit een ‘superzon’ die over de zonnepanelen beweegt. De behandeling is gebaseerd based op een afhankelijk van het systeem geëigende combinatie van belichting, temperatuur en regeneratie tijd, staat er nogal kryptisch op de webstek van het bedrijf. Buiten dat daarmee het rendement weer wordt opgevijzeld zou ook verdere achteruitgang worden verminderd. Het hele regeneratieproces zou maar een paar minuten duren (ik=as neem aan per zonnepaneel).

Bron: Alpha Galileo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *