Helft van aangeplante ‘klimaatbomen’ overleeft ’t niet

BosAllerlei klimaatvervuilende bedrijven en organisaties bieden hun klanten hun klimaatschuld te betalen in de vorm van aan te planten bomen. Dat is al een actie waar je grote twijfels bij kunt hebben, maar die twijfels worden nog eens veel groter als je leest dat de helft van de aangeplante bomen de vijf jaar niet overleefd, althans in Zuidoost-Azië.
In de strijd tegen de aardopwarming en klimaatverandering wordt gemikt op de herbebossing en het daarmee opslaan van broeikasgassen, voornamelijk kooldioxide. Zo’n 15% van de tropische bossen bevindt zich in Zuidoost-Azië. Die worden tot de beste opslagplaatsen van koolstof gerekend vanwege hun hoge verscheidenheid. Dat is mede de oorzaak van het grote aantal diersoorten dat daar zijn leefgebied heeft.
In de laatste decennia is daarvan, evenals in Zuid-Amerika, veel verdwenen. Tussen 1990 en 2010 verdween daar in Zuidoost-Azië 300 000 km2. Daar willen landen nu iets aan doen. Een groep onderzoekers van 29 wetenschappelijke instellingen is gaan uitzoeken wat die herbebossing kan bijdragen aan het herstel van het tropisch regenwoud en aan de vergroting van de kooldioxideopname.

De onderzoekers analyseerden de levensloop van de aangeplante bomen op 176 plaatsen in Azië in gebieden met natuurlijke bossen die te lijden hebben van ontbossing. 18% van de aangeplante bomen sterft al in het eerste levensjaar, 44% overleeft het vijfde jaar niet. Dat zijn gemiddelden. De overlevingskans hangt sterk van de aangeplante soort af. Op sommige plaatsen is 80% nog in leven na vijf jaar in andere 80% dood in die periode.

Doodsoorzaak

Die sterfte zou een gevolg zijn van de dichtheid van de beplanting, de boomsoort, de klimaatomstandigheden, het weer, maar ook aan de staat van de bossen waar de bomen geplant worden. De onderzoekers constateerden dat als geen rekenschap werd gehouden met de bestaande boomsoorten de aangeplante bomen weinig overlevingskansen hadden. Dat was een stuk beter als de aangeplante bomen familieleden in de buurt hadden (wisten?). Het lijkt er op dat zelfs bij planten ouderen de jongeren helpen.

Boomaanplant is wel degelijk nuttig, betogen de onderzoekers. Aanplant geeft snel resultaat om de natuur zijn eigen gang te kunnen laten gaan. Natuurlijk herstel zou trager zijn. “Dit onderzoek geeft ook aan dat het nodig is de bestaande bossen te beschermen”, zegt David Burslem. “De resultaten van (her)aanplant zijn erg onzeker maar we hebben ook nieuw zaad nodig om überhaupt te kunnen aanplanten.” Aanplant is niet voldoende. De bossen zullen moeten uitbreiden om op den duur te kunnen overleven, stelt medeonderzoeker Robin Chazdon.

Bron: Futura-Sciences

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *