Het Amazonegebied zou in 2050 al het kantelpunt kunnen bereiken

Klimaatkantelpunten

De klimaatkantelpunten.Het Amazonegebied is wezenlijk voor een gezond klimaat op aarde (afb: WikiMedia Commons

Het Amazonegebied is een van de belangrijkste klimaatbepalende systemen die ‘behept’ zijn met een kantelpunt.  Dat betekent als een bepaalde drempel wordt overschreden dat dat systeem dan totaal ineen kan storten met grote gevolgen voor het klimaat. Onderzoekers stellen dat het Amazonegebied dat kantelpunt al in 2050 kan bereiken, het jaar waarin de broeikasgasuitstoot nettonul zou moeten zijn.
Dat oerwoudgebied wordt wel de longen van de aarde genoemd. Het legt geweldige hoeveelheden koolstof vast maar wordt steeds vaker bedreigd door droogtes maar ook bosbranden. Ondanks alle beloften is de massale houtkap nog steeds niet gestopt.
Onderzoekers rond Bernardo Flores van de universiteit van Santa Caterina in Brazilië hebben onderzocht hoe het er met het Amazonegebied voorstaat en wanneer dat kantelpunt overschreden zal worden.
Daarvoor doorvorsten ze klimaatgegevens van het gebied van de laatste 65 miljoen jaar en keken met behulp van satellietgegevens en klimaatmodellen hoe sterk het bomenbestand door houtkap, aardopwarming, droogtes en bosbranden is veranderd.
Volgens de onderzoekers is het Amazonegebied de laatste 65 miljoen vrij goed bestand geweest tegen schommelingen in het klimaat, maar dat de jongste ontwikkelingen is die veerkracht aangetast door, onder veel meer, de klimaatverandering en dreigt het gevaar van het overschrijden van een kantelpunt.

10% tot 47%

Door ruimtelijke informatie over verschillende oorzaken voor het verlies aan veerkracht zoals droogtes, bosbranden en houtkap te combineren, schatten de onderzoekers dat in 2050 10% tot 47% van de bossen in het Amazonegebied zal worden blootgesteld aan verstoringen die onverwachte ecosysteemtransities kunnen veroorzaken en mogelijk de regionale klimaatverandering kunnen versterken.  Het biodiverse regenwoud zou minder biodivers kunnen worden of zelfs een savanne en daarmee zijn cruciale klimaatfunctie als ‘longen van de wereld’ en koolstofopslag voor een belangrijk deel kwijtraken.

Het veerkrachtig houden van het Amazonewoud in het Antropoceen zal afhangen van een combinatie van lokale inspanningen om ontbossing en degradatie tegen te gaan en om herstel uit te breiden. Daarnaast zal er volgens de onderzoekers vooral stevig moeten worden ingezet op het uitbannen van fossiele brandstoffen en het reduceren van andere broeikasgassen dan kooldioxide.

Bron: scinexx.de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *