Biden steekt miljard in twee kooldioxideafvangers

Kooldioxideafvang Texas

Ontwerp kooldioxideafvang in Texas (afb: carbonengineering.com)

Amerika is historisch gezien ’s werelds grootste klimaatvervuiler. President Biden heeft een, vooral qua geldomvang, grootse klimaatcampagne opgezet, maar slaagt er niet in de oliemaatschappijen het ‘zwijgen’ op te leggen zoals een gezond klimaatbeleid vereist. Nu lijkt Biden te gokken op een technische ‘oplossing’ voor het klimaatprobleem. Hij wil ruim eenmiljard euro aan subsidie besteden aan twee installaties (in Texas en Louisiana) om kooldioxide uit de lucht te halen. Het gaat om een hoeveelheid die 445 000 fossiele auto’s jaarlijks uitstoten. In de VS rijden ruim 270 miljoen motorvoertuigen rond, dus tel uit je winst.
Nog steeds gokken mensen op technische oplossingen voor het klimaatprobleem. Die zijn kennelijk vergeten dat technische ‘oplossingen’ uit het verleden en de onmatigheid van de mens belangrijke oorzaken zijn voor de klimaatontwrichting die die mens im gang heeft gezet. Oplossingen zullen moeten komen van (drastische) veranderingen in gedrag en het gehanteerde economische model, maar dat doet kennelijk pijn.
Koolstofdioxide afvangen wordt door veel klimatologen als (vrij) onbruikbaar gezien. Om te beginnen zullen we de broeikasgasuitstoot toch echt aanzienlijk moeten verminderen.
De vermindering van de broeikasgasuitstoot voldoet niet, zei Jennifer Granholm, minister voor energie in de VS. Dat klopt, maar kooldioxideafvang is wel de traagste weg naar het verminderen van de broeikasgasuitstoot. (Die stijgt nog steeds).
Er zouden momenteel 27 van dergelijke insatllaties wereldwijd zijn, maar de meeste kleine proefeenheden. Er zouden zestien nieuwe projecten op de rol staan, die in het totaal jaarlijks zo’n 7,7 miljoen uit de atmosfeer kunnen halen. In 2022 bedroegen de emissies 39,3 gigaton CO₂-equiv., minder dan de spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat.

Oliemaatschappij

Opmerkelijk is dat het project in Texas wordt uitgevoerd door oliemaatschappij Occidental Petroleum. De installatie moet in 2025 met zijn werk beginnen. Of dat lukt valt nog te bezien. Nu ligt het op ruim eenmiljard euro geschatte project al achter op schema.
De installatie zou draaien op duurzame energie, maar die is dan ook nergens anders meer voor te gebruiken, dus of dat per saldo winst oplevert is nog een groot vraagteken. De winst/opbrengst zou moeten komen aan het verkopen van uitstootrechten aan broeikasgasspuiers, maar de vraag is of dat voldoende de installatie winstgevend te laten draaien.

Bron: Le Monde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *