Broeikasgasuitstoot in 2022 weer verder gestegen

Juliet Davenport

EI-presidente Juliet Davenport:…andere richting… (afb: EI)

Volgens een studie van het Energieinstituut is de broeikasgasuitstoot bij de productie van energie, bij industiële processen, het affakkelen en van methaan (omgerekend in koolstofdioxide-equivalenten) het vorig jaar ten opzichte van 2021 met 0,8% tot 39,3 gigaton CO₂-equiv. Hoewel het aandeel van zon en wind bij de productie sterk steeg, wordt wereldwijd nog maar 12% van de stroom duurzaam opgewekt en is fossiel met 82% nog steeds maatgevend.
EI-president Juliet Davenport was niet optimistisch bij het bekendmaken van de nieuwe cijfers. “In 2022 zagen we de ernstige gevolgen van klimaatveranderingen zoals overstromingen in Pakistan, de hitterecords in Europa en Noord-Amerika en toch moeten we goed zoeken om in deze cijfers positief nieuws te vinden. Ondanks de sterke groei in wind en zon is de energiegerelateerde broeikasgasuitstoot weer gestegen. We gaan nog steeds in een andere richting dan het klimaatakkoord van Parijs vereist.”

Bron: Le Monde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *