Indonesiërs slepen cementbedrijf voor rechter vanwege klimaatschade

Holcim aangeklaagd door bewoners Pari

Via HEKS kun je een petitie ondertekenen (afb: HEKS)

Bewoners van het Indonesische eiland Pari hebben het Zwitserse bedrijf Holcim voor het (Zwitserse) gerecht gedaagd. Volgens de klagers moet dat bedrijf betalen voor bescherming tegen overstromingen en zal het zijn broeikasgasuitstoot sterk moeten verminderen. Door de klimaatverandering en de zeespiegelstijging die daarvan het gevolg is dreigt hun eiland onder water te verdwijnen. Voor zover bekend is de stap van het viertal klagers de eerste tegen een cementbedrijf.
Volgens de Zwitserse kerkorganisatie HEKS/EPER, die de klagers ondersteunt, heeft het stijgende zeepeil rond Pulau Pari al geleid tot toenemende overstromingen en grote schade aan huizen, infrastructuur en bedrijven aangericht. Volgens de organisatie zullen grote delen van het eiland onder water verdwijnen in de komende vijftig jaar, tenzij de uitstoot van broeikasgassen snel wordt verminderd. Edi Mulyono, een van de klagers, zag een groot deel van zijn inkomsten uit zijn gastenverblijf verdwijnen door een overstroming vorig jaar. Hij noemt dat een groot onrecht aangezien inwoners van Indonesië weinig hebben bijgedragen aan de broeikasgasuitstoot van de wereld.

Steeds vaker worden bedrijven aangesproken op hun klimaatwangedrag. Zo heeft een Peruaanse boer en berggids het Duitse energiebedrijf RWE aangeklaagd. Ook Shell heeft te maken met rechtszaken die zijn aangespannen door klimaatactivisten, maar tot nu toe is de cementindustrie, een gigantische klimaatbederver, buiten schot gebleven. Die sector is verantwoordelijk voor 4% tot 8% van de broeikasgasuitstoot in de wereld.
Opmerkelijk is dat Holcim zich op internet aanprijst als duurzaam bedrijf, maar dat soort onzin wordt natuurlijk vaker verkocht. Zo stelt de Duitse autofabrikant BMW hart voor milieu en klimaat te hebben.
Holcim is na een fusie met het Franse Lafarge in 2015 het grootste cementbedrijf in de wereld. Beide bedrijven zouden samen sedert 1950 meer dan 7 miljard ton CO2 hebben veroorzaakt, oftewel 0,42% van de historische industriële uitstoot. Op een lijst van grootse broeikasgasuitstoters staat het bedrijf op plaats 47.

Bescheiden

De klagers eisen een bescheiden vergoeding, maar daarnaast willen ze ook dat dat zijn uitstoot aanzienlijk reduceert. Holcim zegt al stevig te werken aan de ‘ontkoling’ vang het bedrijf, maar volgens HEKS/EPER gebeurt dat te laat en te weinig. De zaak komt eerst voor een bemiddelaar zoals normaal in Zwitserland, maar als de twee partijen daar niet tot overeenstemming komen dan volgt de rechter.

Bron: the Guardian

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *