Kooldioxidegehalte atmosfeer in 2021 verder gestegen

Klimaat in 2021

Staat van het klimaat in 2021 allesbehalve verbeterd (afb: schermafdruk rapport AMS)

Er is een hoop gedoe over de klimaat-verandering, maar de maatregelen die tot nu toe zijn genomen hebben nog niet veel effect gehad. Volgens de Amerikaanse maatschappij voor meteorologie AMS is het kooldioxidegehalte in de atmosfeer gestegen naar 414,7 delen per  miljoen, tegen 412,4 dpm in 2020.
Volgens Rick Spinrad, directeur van het Amerikaanse instituut voor oceanen en atmosfeer de NOAA, zijn er geen tekenen van vertraging van de stijging van die uitstoot, terwijl de gevolgen van de aardopwarming al overal op de wereld zijn waar te nemen zoals de grote overstromingen in Pakistan, droogtes en natuurbranden in Europa, Afrika en elders, elkaar snel opvolgende warmterecords enz. “De klimaatcrisis staat ons niet te wachten maar is er nu al.”
De gemeten kooldioxideconcentratie in de atmosfeer in 2021 zou hoger zijn dan in de laatste eenmiljoen jaar. In 2020 vertoonde de uitstoot een, ongebruikelijke, kleine daling ten gevolge van de gevolgen van de coronamaatregelen, maar inmiddels zijn we weer op de ‘goede weg’. Overigens steeg ook in dat jaar het kooldioxidegehalte in de atmosfeer.

Methaan

Ook de concentratie van het tweede belangrijke broeikasgas methaan blijft maar stijgen. Volgens de NOAA leidt de stijging van de broeikasgasconcentraties tot een hoger zeespiegel. Die ligt nu gemiddeld 9,7 cm boven die van 1993. Ook de temperatuur van de oceaan zou nog nooit zo hoog zijn geweest.

Ondanks dat het verschijnsel La Niña zich voordeed, dat een afkoelend effect heeft, behoort 2021 tot een van de warmste zes jaren ooit gemeten. De gemiddelde aardtemperatuur zou inmiddels 1,2°C hoger zijn dan in het voorindustriële tijdperk grofweg 200 jaar geleden. Met de huidige laksheid waarmee klimaatmaatregelen worden doorgevoerd lijkt de doelstelling om de aardopwarming onder de 1,5°C te houden al bijna uit zicht en zelfs de uiterste doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs (niet meer dan 2°C opwarming) lijkt al lastig haalbaar.

Bron: Le Monde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *