VN-klimaatchef: “We hebben nog maar twee jaar de tijd”

Simon Stiell, klimaatchef VN

Simon Stiell, klimaatchef VN geeft de mensheid nog twee jaar (afb: VN)

Terwijl een groot deel van de politiek wereld in Zwitserland uiterst verontwaardigd heeft gereageerd op de uitspraak van het Europees hof voor mensenrechten dat dat land zijn klimaatbeleid dient aan te scherpen, stelt het klimaatopperhoofd van de Verenigde Naties Simon Stiell dat de wereld nog maar twee jaar over heeft om ‘de wereld te redden’ door de broeikasgasuitstoot drastisch te verminderen.

Stiell zei tijdens zijn toespraak in Engeland dat zijn uitspraak wellicht wat al te melodramatisch klinkt, maar dat volgens hem handelen in de komende twee jaar wezenlijk is voor het al of niet slagen in de strijd tegen de klimaatverandering. “We hebben nog een kans de broeikasgasuitstoot te beteugelen met een nieuwe ronde klimaatplannen, maar we hebben die plannen nu nodig”, zei hij op de bijeenkomst in Chatham House in Londen. Volgens hem geldt die uitspraak voor elke wereldburger.
Nu al krijgen we steeds vaker te maken met droogtes die de voedselzekerheid bedreigen. We zullen, stelt hij, snel van de fossiele brandstoffen af moeten. Dat spaart onze gezondheid en portemonnee.

Averechts?

Het vervelende is dat dit soort (melo)dramatische oproepen onder meer door Stiells baas António Guterres al veel eerder zijn gedaan, maar hoegenaamd geen effect hebben gehad. Sommige geleerden denken zelfs dat dergelijke oproepen averechts werken. De harde praktijk is dat de uitstoot van methaan en kooldioxide, de twee belangrijkste broeikasgassen, het vorig jaar weer verder gestegen zijn. Dat heeft allemaal met geld te maken.

Stiell vindt ook dat de rijke landen over de brug moeten komen bij de financiering, en niet in de vorm van leningen, van klimaatprojecten in de armere landen, die niet of nauwelijks schuldig zijn aan de aardopwarming maar daar wel de lasten van dragen. De landen vertegenwoordigd in de G20 zijn verantwoordelijk voor zo’n 80% van de broeikasgasuitstoot.

Bron: ABC News

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *