Wapentuig veroorzaakt veel broeikasgassen

NAVO-leden

De ledenlanden van de NAVO (afb: WikiMedia Commons)

Volgens het Duitse blad der Spiegel is de militaire broeikasgasuitstoot een blinde vlek in het klimaatverhaal. Zo zou de wens van de NAVO om de defensieuitgaven te verhogen tot 2% van het brutobinnenlands product voor veel broeikasgasuitstoot zorgen. In 2021, dus voor de inval van Rusland in Oekraïne, zou de broeikasgasuitstoot van de militaire activiteiten van de NAVO-landen 200 miljoen ton kooldioxide hebben bedragen. Dit jaar zou die uitstoot al 226 miljoen ton bedragen. Nederland kwam het vorig jaar uit op 158 miljoen ton.Die uitstoot zou eind dit decennium op 300 miljoen ton kunnen uitkomen, maar als alle NAVO-landen op die gewenste 2% uitkomen dan zou die uitstoot stijgen tot tweemiljard ton, stelt het blad.
Een ‘groener’ leger zou geen optie zijn. Het  grootste deel van de broeikasgasuitstoot komt van de oefeningen en de leverketen van het militaire materieel en de onderzoekers waarop het blad zich baseert zien tanks niet zo gauw op zonnecellen rijden.

Een groot probleem is dat dit soort gegevens door landen vaak geheim wordt gehouden.  Dan hebben we het nog niet eens gehad over de situatie tijdens in oorlog zoals in Oekraïne, waar, naast de enorme schade en de duizenden doden, ook nog eens tienduizenden tonnen aan broeikasgassen zijn te betreuren.

Bron: der Spiegel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *