Wapentuig veroorzaakt veel broeikasgassen

NAVO-leden

De ledenlanden van de NAVO (afb: WikiMedia Commons)

Volgens het Duitse blad der Spiegel is de militaire broeikasgasuitstoot een blinde vlek in het klimaatverhaal. Zo zou de wens van de NAVO om de defensieuitgaven te verhogen tot 2% van het brutobinnenlands product voor veel broeikasgasuitstoot zorgen. In 2021, dus voor de inval van Rusland in Oekraïne, zou de broeikasgasuitstoot van de militaire activiteiten van de NAVO-landen 200 miljoen ton kooldioxide hebben bedragen. Dit jaar zou die uitstoot al 226 miljoen ton bedragen. Nederland kwam het vorig jaar uit op 158 miljoen ton. Lees verder