In Duitsland steeds meer zonne-energie van het ‘vrije veld’

Zonneparken

Zonnepark

Je zult windmolens en zonnepanelen ergens moeten neerzetten. Bijten zonne- en windparken en de natuur elkaar niet? In Duitsland hebben, onder meer het Helmholtzcentrum voor milieuonderzoek en de TU Dresden, een meetsysteem ontwikkeld voor de ‘verdraagbaarheid’ tussen hernieuwbare energie en de natuur op basis van 41 kengetallen: de EE-Monitor. Het blijkt dat steeds meer zonnepanelen in het vrije veld terechtkomen.  De boodschap is dat de natuurvriendelijke uitbreiding van vernieuwbare energie mogelijk is, maar dat dat alleen lukt als windturbines en zonnepanelen efficiënter worden en dat de voor die installaties gebruikte ruimtes beter benut worden.
“Met deze vrij toegankelijke webstek kunnen we de energieovergang zowel vanuit energetisch als natuurlijk perspectief weergeven”, zegt Daniela Thrän. Dat niet alleen, maar de gebruiker kan ook zien wat het uitmaakt als zijhij een bepaalde technologie inzet, wat de effecten op regionaal of landelijk niveau zijn enz. met als uiteindelijk doel dat de uitbreiding geen storend element wordt in en voor natuurgebieden.
De natuurvriendelijke energieovergang zou volgens het persbericht in Duitsland deels gelukt te zijn, maar toch blijkt dat in 2020 zo’n 17% van de bijna 30 000 windmolens in Duitsland in natuurgebieden staan. Die zouden weliswaar weinig ‘beschermingswaarde’ hebben, maar toch.
Thrän: “De cijfers geven aan dat er steeds meer installaties voor hernieuwbare energie in landschapbeschermingsgebieden en natuurparken terechtkomen.(…) Het is belangrijk dat we meer aan de weet komen over de gevolgen op de natuur, onder meer door betere metingen van vogel- en vleermuissoorten zodat windmolens bij voorkeur op conflictarme locaties komen.” Volgens agro-ecoloog Joseph Settele, die zich onder meer bezighoudt met de effecten van windmolens op de natuur, is het duidelijk dat de uitbreiding van de windenergie niet schadelijk mag zijn voor de natuur. “Er mogen geen windmolens komen in waardevolle natuurgebieden.”

Energiebesparing

Voor de energieovergang is het wezenlijk dat het energieverbruik drastisch omlaag wordt gebracht. Daarnaast moet ook de opbrengst per oppervlak van de installaties hoger worden. Thrän: “De natuurvriendelijke energieovergang lukt alleen als het rendement verhoogd wordt, zowel van het beschikbare oppervlak als van daarop opgewekte energie.”

Uit de beschikbare cijfers blijkt dat in 1990 vrijwel alle zonne-energie kwam van op gebouwen geïnstalleerde zonnepanelen (96% in 2000), maar dat in Duitsland in 2020 inmiddels 30% van de zonne-energie komt van zonneparken op wat Duitsers het vrije veld noemen.

Bron: idw-online.de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *