“Grote bedrijven maken mooie sier met waardeloze klimaatcompensatie”

KlimaatveranderingHet lijkt een beetje op de oude aflatenhandel van de katholieke kerk. Met zijn aflaat kon een katholiek zijn zonden afkopen. Grote bedrijven doen ook zoiets om hun klimaatblazoen op te poetsen. Grote bedrijven maar ook instellingen en overheden kopen dan een broeikasgasreductie van projecten die zich (zouden moeten) richten op de vermindering van de broeikasgasuitstoot  Volgens de organisatie Corporate Accountability, die in deze samenwerkte met de Britse krant the Guardian, is die klimaatcompensatie bijna altijd hoogstwaarschijnlijk onzin en daarmee een nare vorm van groenwassen.
Aan die onduidelijke en hoogstwaarschijnlijk nutteloze ‘vrijwillige klimaatcompensatie’, waarmee nu jaarlijks zo’n tweemiljard euro is gemoeid, maken volgens Corporative Accountability zich vele grote bedrijven schuld zoals Disney, Shell, Boeing, Nestlé, Gucci, Volkswagen, Delta, easyJet, Exxon enzovoort. De onderzoekers baseren zich daarbij op de Allied Offsetsdatabank.
De top 50 mondiale compensatieprojecten zouden goed zijn voor bijna eenderde van de opgekochte ‘uitstootrechten’ (‘vrijwillige?; as). 42 daarvan zijn waarschijnlijk waardeloos als compensatie, zeven projecten mogelijk waardeloos. Van het vijftigste compensatieproject zijn te weinig gegevens bekend om een oordeel te geven.
Voor veel van de bedrijven is deze vorm van afkoop van klimaatschuld een belangrijk deel (meer dan eenderde) of zelfs aanzienlijk deel (meer dan tweederde) van het geld dat ze aan klimaatcompensatie besteedden.

Volgens Corporate Accountability is de situatie van de top 50 compensatieprojecten niet veel beter dan in augustus vorig jaar. Vaak kunnen beloofde uitstootverminderingen niet worden waargemaakt. Daarbij lijkt het erop dat de toekomst van vrijwillige klimaatcompensatie er weinig rooskleurig uitziet, stelt de organisatie, en dus weinig of niets betekent in het terugdringen van de broeikasgasuitstoot.

Frauduleus

“Onderzoek toont keer op keer aan dat de emissiemarkten frauduleus zijn, de olieindustrie in stand houden, de klimaatchaos versnellen en de rechten van inheemse volkeren schenden”, zegt Tamra Gilbertson van het Indigenous Environmental Network. Volgens haar zouden VN-onderhandelaars bij de klimaatbesprekingen van deze week in Bonn streven naar de legitimering van deze in haar ogen frauduleuze markten. We moeten de fossiele brandstoffen in de grond laten zitten, vindt ze. Dat is goed voor het klimaat en vermindert de vervuiling.

Bron: phys.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *