“Grote bedrijven maken mooie sier met waardeloze klimaatcompensatie”

KlimaatveranderingHet lijkt een beetje op de oude aflatenhandel van de katholieke kerk. Met zijn aflaat kon een katholiek zijn zonden afkopen. Grote bedrijven doen ook zoiets om hun klimaatblazoen op te poetsen. Grote bedrijven maar ook instellingen en overheden kopen dan een broeikasgasreductie van projecten die zich (zouden moeten) richten op de vermindering van de broeikasgasuitstoot  Volgens de organisatie Corporate Accountability, die in deze samenwerkte met de Britse krant the Guardian, is die klimaatcompensatie bijna altijd hoogstwaarschijnlijk onzin en daarmee een nare vorm van groenwassen. Lees verder