Oliesector breidt activiteiten overal uit

Olieconflicten

De vijftig onderzochte olieconflicten (afb: Marcel Llavero- Pasquina et. al/Energy Research & Social Science)

De grote oliebedrijven laten zich weinig gelegen liggen aan de aardopwarming. Volgens een onderzoek van medewerkers van de autonome universiteit van Barcelona (UAB) gokt de sector vrijwel uitsluitend op de winning van fossiele brandstoffen en zijn zelfs stevig bezig hun exploratie- en winactiviteiten uit te breiden. Overheden zouden volgens de onderzoekers de oliesector moeten dwingen een eind aan het fossiele tijdperk te maken, maar dat gebeurt niet. Integendeel.
De uitspraak is gebaseerd op de bestudering van vijftig gevallen van maatschappelijke en milieuconflicten met de oliesector die zijn verzameld in de wereldatlas van milieurecht (EJAtlas) van de UAB. “De meedogenloze groei van de wereldeconomie en de grote verspilling van energie drijven olie- en gasbedrijven ertoe hun activiteiten in de periferie van de wereld steeds verder uit te breiden om aan de vraag van de industriële economieën te kunnen voldoen”, zegt Marcel Llavero-Pasquina. Volgens hem zou de oliesector blijven inzetten op fossiel vanwege de hoge energiedichtheid van fossiele brandstoffen en het relatieve gemak van vervoer en opslag.

Die groeiende honger van die sector (en zijn afnemers, uiteraard) vraagt een voortdurende uitbreiding van winplaatsen ten koste van het milieu en lokale bewoners in niet-geïndustrialiseerde gebieden. Dat levert veel conflicten op door de tegengestelde belangen, stellen de onderzoekers. Llavero: “Dat is bijvoorbeeld duidelijk in de conflicten die zijn veroorzaakt door TotalEnergies uit Frankrijk (nota bene sponsor van de Africa Cup; as) over de winning in het mondiale zuiden, waar inheemsen vechten tegen die activiteiten die zo schadelijk zijn voor milieu en plaatselijke leefgewoontes.”
Daarmee zouden de oliemaatschappijen de uitvoerders en verdedigers zijn geworden van, vooral westerse, maatschappijen die profiteren van de overvloed aan energie tegenover mensen die de lasten van de winning moeten dragen, vindt de onderzoeker. Zo ziet hij dat de Franse diplomatie en militaire connecties hun invloed gebruiken in de voormalige koloniën in Afrika maar ook daarbuiten ten faveure van TotalEnergies.

Grote verandering nodig

De onderzoekers geloven ook niet dat (westerse) overheden oliebedrijven zullen dwingen hun ondernemingsmodel drastisch te veranderen. “Er zal een grote verandering nodig zijn in westerse landen als we een eind willen maken aan het fossiele tijdperk”, stelt de UAB-onderzoeker.

Bron: Alpha Galileo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *