Helpt het verminderen van zonlicht tegen klimaatontwrichting? Misschien maar…

Antarctica (NASA)

Antarctica (afb: NASA)


Angelsaksen noemen het geotechniek (‘geo engineering’), technische methodes om de klimaatopwarming tegen te gaan. Al vaker is aangetoond dat dergelijke methodes vaak grote gevaren met zich meebrengen. Vrijwel elke keer stellen de onderzoekers dat de werkelijke uitweg is om snel te kappen met fossiele brandstoffen en het produceren van andere broeikasgassen. Ook uit het onderzoek van van Johannes Sutter van de universiteit van Bern naar het effect van methodes om de zoninstraling te dempen komt die oude les weer bovendrijven: pure waanzin.
Sutter et. al. vroegen zich af of het ijs in West-Antarctica behouden zou blijven als ze de zon ‘dempten’. Dat doe je door in de hoge atmosfeer (stratosfeer; boven 17 km hoogte) deeltjes (sulfaat oid) te verstrooien. De overweging bij dit onderzoek is dat de aarde verschillende klimaatkantelpunten dreigt te overschrijden of die al heeft overschreden en dat snelle actie er bij het terugdringen van de broeikasgasuitstoot er niet in zit.
Volgens de berekeningen aan de hand van een rekenmodel lijkt het resultaat het best als de geotechniek wordt gecombineerd met actieve terugdringing van de broeikasgasuitoot, maar de effectiefste manier om dat te doen is een snelle ontkoling.

Waanzin

Sutter geeft aan dat het verminderen van de zonnestraling (om het ijs in West-Antarctica te redden) een gigantisch operatie zou zijn met vliegtuigen die miljoenen tonnen deeltjes in de stratosfeer moeten rondstrooien en dat zou eeuwen moeten worden volgehouden. Dat is complete waanzin. De Britse krant the Guardian heeft het over vijgblad(beleid)

Als je daarmee stopt dan stijgt de temperatuur onmiddellijk weer. Dat is slechts een van de dreigingen van zo’n techniek. Of die ingreep effect heeft op weersystemen zoals moessons of andere windcirculatiesystemen is nauwelijks nog bekend en dergelijke ingrepen zouden ook wel eens de bereidheid van mensen om het ‘wat kalmer’ aan te doen wel eens onder druk zou kunnen zetten.
Volgens medeonderzoeker Thomas Stocker zou deze vorm van geotechniek weer een gevaarlijk experiment zijn. “Dat zou verboden moeten worden op grond van artikel 2 van de VN-verklaring over klimaatverandering.”

Bron: Science Daily
https://www.sciencedaily.com/releases/2023/08/230811115442.htm”>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *