COP28: geen verplichtingen en totaal onvoldoende

President van Colombia Gustavo Petro

President van Colombia Gustavo Petro: …het goede voorbeeld…  (afb: WikiMedia Commons)

Links en rechts wordt net gedaan of er groots werk is verricht tijdens de COP28  in Doebai, maar dat is pure schijn. Ja, voor het eerst worden fossiele brandstoffen genoemd als (directe) oorzaak van de klimaatverandering, maar de onderhandelende landen hebben zo’n kleine dertig jaar net gedaan of hun neus bloedt. Verder wordt niets verplicht. Het gaat in de slotverklaring slechts over ‘inspanningen’. Het zal de aarde en het klimaat worst wezen. Die ‘overleven’ het wel. De mens zit zich vooral zelf in de weg. “Je onderhandelt niet over natuurwetten”, zei een wetenschapper.
Die wetenschapper zou Michael Mann zijn geweest, lid van het VN-klimaatforum en ontdekker van de ‘hockeystick’ (de temperatuurgrafiek van de aardtemperatuur). Op Twitter herhaalt hij vele malen dat de COP28 de harde werkelijkheid niet heeft willen inzien.
Het klimaatsysteem is volgens hem niet flexibel. “Dat gehoorzaamt aan de wetten van de biologie, natuur- en scheikunde.” Hij geeft toe dat we ons zullen moeten aanpassen aan de aardopwarming, maar hij stelt dat dat heel moeilijk zal worden als de aardtemperatuur meer dan 1,5°C boven het voorindustriële tijdperk zal stijgen. Hij hamert op het totale afscheid van de fossiele brandstoffen.
De Belgische klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele, eveneens lid van het VN-klimaatforum, stelt dat COP28 een grote stap vooruit is, maar ziet die ook als een ‘schizofrene’ gebeurtenis. “Er wordt erkend dat er geen verschillen zijn tussen wat nodig en wat gedaan wordt en vervolgens wordt er geen enkel besluit genomen.”

Er wordt in de verklaring een hoop ‘erkend’ en ‘opgemerkt’ (115 keer) maar slechts vijf keer ‘besloten’. Er is volgen Van Ypsele geen verband tussen diagnose en behandeling. “De diagnose is een dodelijke kanker ten gevolge van overmatig gebruik van fossiele energie, maar de behandeling is een mengeling van positieve gedachten en van tovenarij.”
Mann en Van Ypersele stellen in een open brief aan COP28-voorzitter Achmed al-Djabir dat er een echt actieplan nodig is en dat de +1,5°C een harde grens is. De rijke landen, voor het overgrote deel verantwoordelijk voor de klimaatverandering, zouden er op moeten mikken al voor 2050 afscheid te nemen van fossiele brandstoffen en elke uitgestoten ton CO2 zou op een duurzame manier moeten worden afgevangen. Het tweetal ziet niks in ondergrondse opslag. Ook zal de ontbossing gestopt moeten worden. Daar hebben we maar 25 jaar voor.

Colombia

Niks houdt landen tegen een ambitieuzer klimaatprogramma te volgen. De kleine eilandstaten waren heftig verontwaardigd over de manier waarop de slotverklaring er doorheen gejast werd. Ze hebben een coalitie gevormd die fossiel vaarwel zegt. Nu heeft ook de oliestaat Colombia, onder aanvoering van president Gustavo Petro, zich als eerste grote land daarbij aangesloten, meldt le Monde.
Al in januari had Petro gesteld geen nieuwe winvergunningen voor fossiel te zullen verstrekken, hoewel dat hem in eigen land niet door iedereen in dank is afgenomen. Volgens peilingen zou een meerderheid (59%) van de Colombianen tegen zijn. Petro zegt te verkiezen voor het leven van mensen boven fossiele inkomsten.

55% van de export van Colombia zou op rekening van fossiele brandstoffen komen. Het presidentiële besluit wordt door critici dan ook ‘economische zelfmoord’ genoemd. Overigens zou Colombia wel gaan investeren in de winning van fossiel in buurland Venezuela.

Bronnen: Futura-Sciences, le Monde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *