EU lijkt haast te maken met de ontkoling van Europa

Gele hesjes op 17 nov 2018 in Vesoul

De Gele Hesjes in Frankrijk kwamen in opstand na verhoging van de benzineprijzen (afb: WikiMedia Commons)

De EU lijkt een belangrijke stap te hebben gezet op weg naar klimaatneutraliteit in 2050. In Straatsbrug keurde het Europese Parlement onderdelen goed van wetgeving die dat doel moeten bewerkstelligen. Dan moeten de 27 lidstaten daar nog mee instemmen, maar dat zou niet tot problemen hoeven leiden. Belangrijk is dat een groter deel dan nu van de broeikasgasuitstoters moet betalen voor hun broeikasgasuitstoot en dat ook de consument daarvan de gevolgen zal ondervinden in de vorm van hogere brandstof- en energieprijzen.

Het in 2005 ingericht emissiehandelssysteem is een belangrijke hefboom om klimaatvervuilende industrieën zoals de productie van staal, cement en aluminium te dwingen de koolstofdioxideuitstoot te verminderen doordat ze daarvoor uitstootrechten moeten betalen. Door het emissieplafond te verlagen zal de prijs stijgen.
Nu nog valt 40% van de uitstoot onder dat systeem. Dat wordt nu dan uitgebreid tot 62%. Ook de lucht- en scheepvaart zullen moeten gaan betalen. Die uitbreiding zal, dus, ook gevolgen hebben voor de EU-burgers. Ze zullen meer voor de benzine, diesel en elektrische energie moeten betalen.
Opmerkelijk is dat de Franse Groenen tegen de voorstellen hebben gestemd, anders dan de Groenen elders in Europa. De Fransen kunnen zich nog goed de gele hesjes herinneren die zich manifesteerden na de aankondiging van prijsverhogingen van de benzine. Ook de huidige onrust in Frankrijk over de verhoging van de pensioenleeftijd zal niet vreemd zijn aan de tegenstem van de Franse Groenen.

Klimaatneutraal

Het EP heeft ook zijn goedkeuring gehecht aan de belasting die aan de grenzen van de EU wordt geheven voor ingevoerde producten die niet volgens de EU-regels  zijn vervaardigd. EC-voorzitter Ursula von der Leyen riep heel optimistisch dat Europa het eerste continent zou (moeten) worden dat klimaatneutraal is.
En passant heeft het EP ook het Sociaal Klimaatfonds goedgekeurd ; een nieuwe subsidiepot van 65 miljard euro om de gevolgen van alle maatregelen voor de burger te verzachten.

Het lijkt er op dat de EU wat klimaat betreft heel wat voortvarender is dan de meeste lidstaten. Het probleem zit het er in dat die lidstaten die regels in activiteiten zullen moeten omzetten en daar ontbreekt het nogal aan.
Overigens geldt die voortvarendheid niet op alle onderdelen van het Groene Akkoord. De door de EC voorgestelde halvering van het pesticidengebruik stuit op fel verzet van zowel de lidstaten als het EP. Dat geldt ook voor de natuurherstelwet en de beoogde vermindering van luchtverontreiniging door de veeteelt.

Bronnen: Le Monde, Volkskrant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *