Het sufficiëntiebeleid zou klimaatdoelen nog haalbaar maken

Voldoende is genoeg

Voldoende is genoeg (afb: schermafdruk rapport)

Het Wuppertalinstituut heeft een rapport uitgebracht (pdf-bestand in het Duits) over een aanpak die de klimaataanpak een extra prikkel geeft: het sufficiëntiebeleid. Daarbij gaat het er om te kijken wat nodig is om een goed leven te hebben zonder dat de aarde  en de natuur daar onder lijdt. Dat gaat dan over het beter gebruik maken van ruimte, van grondstoffen, energie enzovoort.
Daarbij komen de onderzoekers tot opmerkelijke voorstellen zoals het onder de loep nemen van het groeiende woonoppervlak per persoon en het verminderen van het verkeer (zonder de mobiliteit in te perken). Volgens de onderzoekers is deze benadering nauwelijks meegenomen in de klimaatplannen, maar die zou aan populariteit winnen. “Met sufficiëntiebeleid is erg veel meer mogelijk dan tot nu toe aangenomen wanneer dat goed aangepakt wordt, de juiste randvoorwaarden worden gesteld en alle sectoren hun bijdrage leveren”, zegt Manfred Fischedick. “Daarmee zijn de klimaatdoelen nog haalbaar.”
De onderzoekers formuleerden in hun rapport vijf kernmaatregelen voor de sectoren verbruik, gebouwen, verkeer, kringloopeconomie en energie. Ze hebben het over Duitsland, maar elk ander land kan door zijn voordeel mee doen. “Bijna alle maatregelen gelden niet alleen de klimaat- en grondstofdoelen, maar beïnvloeden ook elkaar positief”, zegt Benjamin Best. “Met het concept energiebesparing zakt niet alleen de CO2

-uitstoot, maar ook de hoeveelheid gebruikte energie (ik zou die twee omkeren;as), de benodigde energieinfrastructuur en de kosten voor de verbruiker.”

In de EU in de voldoendebenadering bij energie- en klimaatbeleid nog nauwelijks toegepast, maar de inval van Rusland in Oekraïne en de daardoor ontstane situatie op de energiemarkt heeft dat aspect een ‘kontje’ gegeven. Beperking van het woonoppervlak per persoon en vermindering van het verkeer zouden steeds vaker als opties worden gezien. Het VN-klimaatforum zou sufficiëntie inmiddels als leidende strategie erkend hebben.

Instemming

Die benadering zou ook kunnen rekenen op de instemming van burgers, stellen de onderzoekers. Zo zouden de voorstellen van burgerraden voor 39% bestaan uit voldoendemaatregelen, in de Duitse klimaat- en energieplannen is dat 8%. Ook zou volgens peilingen 71% van de Duitsers voorstander zijn van snelheidslimieten. Volgens Fischedick zijn de burgers tot veel meer bereid dan gedacht als die weten wat het nut daarvan is. “De politiek zou dat moeten meenemen en de moed moeten hebben meer op sufficiëntiebeleid te sturen, die duurzaamheid mogelijk maakt. De meeste kiezers zijn om.” Op 10 oktober organiseert het WuppertalinstituuVNt een (digitale) bijeenkomst over thema.

Bron: idw-online.de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *