Veehouders en vleesindustrie kopen resultaten bij universiteiten

CLEAR Center

Hoe onafhankelijk is door industrie betaald onderzoek?

Net zoals de fossiele sector tientallen jaren de oorzaken van het eigen aandeel in de aardopwarming heeft proberen te verdoezelen, tegen beter weten in, is ook de landbouwsector en de daarbij betrokken agrosector driftig bezig geweest het aandeel van de landbouw en vooral veeteelt te bagatelliseren, zo constateren Viveca Morris en Jennifer Jacquet. Daarbij kreeg die sector ondersteuning van diverse wetenschappers, constateert het tweetal. Het rapport van de Verenigde Naties uit 2006, ‘Livestock’s Long Shadow’ (de lange schaduw van vee), gaf de eerste wereldwijde schatting van de bijdrage van de veehouderij aan de antropogene klimaatverandering en waarschuwde voor ernstige gevolgen voor het milieu als de normale gang van zaken door zou gaan. De onderzoekers kwamen voor de veehouderij en aanverwante industrie uit op 18%. In de daaropvolgende zeventien jaar hebben talloze onderzoeken de aanzienlijke gevolgen van de klimaatverandering toegeschreven aan de veehouderij.
In de VS, een van de grootste verbruikers en producenten van vlees en zuivelproducten in de wereld, wordt de uitstoot van broeikasgassen door vee nog steeds weinig of niet aan banden gelegd. Net als oliebedrijven probeerden het aandeel van fossiele brandstoffen in de klimaatverandering te bagatelliseren zo reageerden Amerikaanse bedrijven in de agrosector door zijn aandeel in de klimaatverandering te minimaliseren. Daarbij gebruikten ze wetenschappers bij die ze betaalden voor ‘ontlastend’ onderzoek, zo stellen Morris en Jacquet.
Zo betaalde de rundvleesindustrie een onderzoek van Frank Mitloehner van de Universiteit van Californië in Davis (UCD), om het VN-rapport te beoordelen of, beter gezegd, onderuit te halen. De koeien waren niet de schuld van de klimaatverandering, was zijn conclusie. Opmerkelijk is dat het verhaal over dat onderzoek op de webstek van de UCD niet (meer?) toegankelijk of verdwenen is.

Miljoenen

De veehouders en vleesindustrie in de VS steken volgens Morris en Jacquet miljoenen in onderzoek om overheidsmaatregelen te voorkomen en om de openbare mening te beïnvloeden. Dat heeft volgens de onderzoeksters succes gehad.
Ze keken bij hun onderzoek naar de oorsprong, financiering, activiteiten en politieke betekenis van twee bekende onderzoekscentra op dit terrein: het CLEAR-centrum van de UCD en AgNext van de universiteit van Colorado. Ook keken ze naar de banden met de industrie van de respectievelijke programmadirecteuren van die instituten Mitloehner en Kimberley Stackhouse-Lawson.
Met behulp van openbaar beschikbaar bewijs documenteerden de twee onderzoeksters hoe de banden tussen deze hoogleraren, centra en de veehouderijsector hebben bijgedragen aan het behoud van de bestaande situatie in de veehouderij. Dat gebeurde volgens die twee niet alleen door het uitvoeren van door de sector betaald en voor die sector gunstig onderzoek, maar ook door actieve beleids- en publieksbeïnvloeding.

“Dit onderzoek bevestigt hoe de door de agrosector betaalde initiatieven in de academische wereld hebben gezorgd voor misinformatie en hebben voorkomen dat er adequaat werd ingegrepen in de agrosector om klimaatverandering tegen te gaan”, zegt Jacquet. Volgens haar zijn dit harde voorbeelden van hoe een sector de onderzoeksagenda bepaalt van academische instellingen. Morris: “Het is inmiddels wel duidelijk dat de veeteelt en verwante industrie een belangrijke bijdrage levert aan de klimaatcrisis.”

Bron: phys.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *