Vrouwen zijn klimaatvriendelijker dan mannen

Koolstofvoetafdruk mannen & vrouwen

De koolstofvoetafdruk van alleenstaande mannen (midden) en vrouwen (rechts). Links gemiddeld, maar daar ‘vervuilt’ de gezinssamenstelling de goede vergelijking (afb: Annika Carlsson Kanyama et. al)

Volgens het Franse dagblad hebben diverse studies aangetoond dat vrouwen zich klimaatvrien-delijker gedragen dan mannen. “Er moet iets in de mentaliteit veranderen om er voor te zorgen dat een stuk biefstuk op een braai geen teken van mannelijkheid is”, zei de de Franse  Groenen-politica Sandrine Rousseau het vorig jaar.
Deze week kreeg de Groenen-parlementariër steun uit onverwachte hoek. De econome Oriane Wagner van de Franse Bank schreef een notitie over de verschillen in het gedrag van vrouwen en mannen en de gevolgen daarvan voor de klimaatverandering.
Alleenstaande mannen komen tot een koolstofvoetafdruk van 10 000 kg CO2-equivalenten, alleenstaande vrouwen op zo’n 8500 kg, zo citeert ze Zweeds onderzoek. Grote verschillen liggen op het gebied van vakanties (3293 kg tegen 2514 kg) en vervoer (2641 kg tegen 1449 kg). Vaak wordt inkomen als grote aanstichter van milieu- en klimaatverowestend gedrag aangemerkt, maar het geslacht is ook een belangrijke factor.
De verschillen liggen niet aan de hoeveelheid geld. Mannen zouden iets meer (2%) uitgeven. Het is waaraan dat geld wordt besteed. De Zweedse onderzoekers hadden op basis van Zweedse statistieken een productpalet voor hun alleenstaande mannen en vrouwen gekozen om de vertekening door gezinnen of anderszins samenlevenden uit te sluiten.

In Groot Parijs (Ile de France) gaat meer dan de helft (53%) van de mannen met de auto naar zijn werk, terwijl 40% van de vrouwen dat doen (cijfers 2011). Daarbuiten zou dat 80% zijn voor zowel mannen als vrouwen, maar mannen verplaatsen zich dan weer vaker op (gemotoriseerde) tweewielers.

Voeding

Voeding is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart tot een derde van ’s mensen broeikasgasuitstoot, waarvan iets minder dan de helft door de veeteelt. In Frankrijk eten mannen 64% meer vleeswaren dan vrouwen en 80% meer vlees.

Ook vrouwelijke leiders van bedrijven schijnen milieuvriendelijker te opereren dan mannelijke. Dan praten we over het gebruik van hernieuwbare energie, milieuverantwoord ondernemen en bij banken voor keuzes van minder vervuilende bedrijven. Hoe meer vrouwen aan de top in een bedrijf, hoe milieu- en klimaatvriendelijker hun beleid is.

Het is overigens onduidelijk of dat (laatste) verband tussen milieu- en klimaatvriendelijk gedrag en vrouwenaandeel in bedrijven ook werkelijk bestaat. Misschien zijn verantwoordelijke ondernemers eerder geneigd vrouwen aan te stellen dan bedrijven die daar minder mee op hebben zoals de Shells en de Exxons.

Bron: Le Monde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *