Bosomvang per aardbewoner 60% kleiner dan in 1960

Ontbossing Amazonegebied

De ontbossing is vooral het gevolg van uitbreiding van landbouw- en mijnactiviteiten

Het lijkt wel of overal op de wereld bos in brand staat. Dat is echter maar een oorzaak waardoor de bossen steeds minder aarde bedekken. Sedert 1960 is de omvang per aardbewoner met 60% gekrompen, voornamelijk door toedoen van de mens, zo leert nieuw onderzoek.Tussen 1960 en 2019 is 81,7 miljoen hectare bos verdwenen (817 000 km2). In 1960 had elke aardbewoner nog 1,4 hectare bos ter beschikking, nu nog maar 0,5 ha, becijferden de onderzoekers. Dat is natuurlijk een kwalijke ontwikkeling aangezien juist bossen het belangrijkste broeikasgas, kooldioxide, uit de atmosfeer halen voor hun groei en bloei. Bovendien zouden bossen de levens van zo’n 1,6 miljard mensen ondersteunen (wat dat ook moge betekenen).

De verliezen aan bosareaal zouden vooral plaatsvinden in de armere landen in de tropen. Daarbuiten in vooral de rijkere landen zouden de bossen juist in omvang groeien. Belangrijke oorzaak van het bosverlies is de landbouw. Voor een niet onbelangrijk deel heeft dat te maken het feit dat de mensheid al jaren op krediet leeft door zich niets aan te trekken van het natuurlijke herstelvermogen van de aarde (zie artikelen over werelduitputtingsdag), waardoor uitbreiding van het landbouwareaal onontkomelijk wordt. Bovendien is een belangrijk deel van het landbouwareaal in de tropen bestemd voor vlees- en voedingsproducten voor de rijke (niet-tropische) landen.

De onderzoekers stellen dan ook dat rijke landen de armere zullen moeten ondersteunen om de bossen daar minimaal in stand te houden, terwijl wat de voedselvoorziening betreft die rijke landen daar zelf meer voor zouden moeten zorgen, waardoor hun afhankelijkheid van leveranciers uit de tropen vermindert.

Bron: Futura-Sciences

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *