Biobrandstoffen allesbehalve klimaatneutraal

Koolzaadakkers

Koolzaadakkers, vermoedelijk in Engeland (afb: univ. van Nottingham)

Biobrandstoffen worden gezien als klimaatneutraal, maar als je in ogenschouw neemt dat die ergens verbouwd moeten worden en als dat een plek is waar ooit bos stond dan zijn biobrandstoffen schadelijker voor het klimaat dan fossiele brandstoffen als diesel, stellen onderzoekers van het klimaatinstituut in Potsdam (D).
“Onze resultaten tonen aan dat de kooldioxideuitstoot door veranderingen van het landgebruik voor de productie van biomassa niet terug is te dringen”, zegt Leon Merfort. “Als het verbouwen van energiegewassen niet alleen op marginale of braakligggende gronden plaatsvindt dan bedreigt dat de voedselvoorziening en de landbouw zou zich ten koste van de natuur uitbreiden. Dat zou tot aanzienlijke CO<sup2-uitstoot leiden, wanneer bomen worden gekapt in streken waar landgebruik zwak of helemaal niet geregeld is.”
Om de effecten van landgebruiksveranderingen door bioenergie te kunnen bepalen, koppelden de onderzoekers energie- en landsysteemmodellen. Zo kwamen ze op alternatieve transformatiescenario’s die het mogelijk maken de aardopwarming onder de 2°C te houden. Vervolgens hebben ze scenario’s voor landgebruik en energiebeleid doorgerekend om te zien wat dat voor de kooldioxideuitstoot zou betekenen. Daarnaast werden overeenkomstige scenario’s doorgerekend zonder bioenergie. Daaruit destilleerden ze het effect op de broeikasgasuitstoot.

Meer dan fossiel

Het bleek dat als er geen aanvullend landgebruiksbeleid was dat de uitstoot door houtkap voor het verbouwen van biobrandstoffen in dertig jaar wel eens hoger zou kunnen zijn dan bij de verbranding van diesel. De onderzoekers denken dat een duidelijk landbeheer en een prijs voor de voor de verbouw van energiegewassen veroorzaakte uitstoot nodig zijn om die extra uitstoot te voorkomen, of althans niet al te hoog laten oplopen. Je zou natuurlijk ook kunnen concluderen dat energiegewassen geen oplossing zijn voor wat dan ook (zeg ik=as dan).

Dat kan kennelijk niet. Medeonderzoeker Nico Bauer stelt zelfs dat het einde van het gebruik van fossiele brandstoffen tot midden deze eeuw een markt van 100 miljard dollar zou ‘creëren’ voor bioenergie. “De landbouw zal proberen die kans te benutten.” Dat zou dus kunnen leiden tot een grote broeikasgasuitstoot in goede landbouwgebieden (door boven beschreven landgebruiksveranderingen).
De onderzoekers vinden dat de bescherming van de bestaande bossen boven aan de internationale politieke agenda moet staan. Bauer denkt als de regulering van het landgebruik niet op orde is bioenergie niet een deel van de oplossing zal zijn, maar een deel van het probleem.

Bron: idw-online.de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *